Začala sa národná štúdia vyšetrovania zdravotného stavu Slovákov

Po skončení pilotnej štúdie európskeho charakteru EHES (Europe health examination survey) odštartovala po prípravnej fáze aj na Slovensku národná štúdia merania zdravotného stavu obyvateľstva. Koordinátorom projektu v SR je banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). "Tento úrad bol totiž zodpovedný aj za vykonanie pilotnej štúdie, v rámci ktorej boli jeho pracovníci vyškolení ako tréneri ostatných spoluriešiteľov v SR," priblížila TASR hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.

Prvú fázu tejto štúdie nefinancuje Európska komisia (EK), ale realizuje sa z národných prostriedkov. Na Slovensku sa to podľa slov Tolnayovej podarilo v úzkej spolupráci s Národným programom prevencie ochorení srdca a ciev, ktorý dostal podporu Ministerstva zdravotníctva SR, pričom sa do jeho projektov zahrnulo aj meranie rizikových faktorov srdcovo-cievnych a ostatných chronických ochorení na národnej úrovni.

"Pilotná štúdia, ktorú podporila EK a jej lídrom bol Národný inštitút verejného zdravotníctva a sociálnej pohody vo Fínsku so sídlom v Helsinkách, potvrdila, že je možné vykonať národné štúdie v participujúcich krajinách. Na Slovensku sme do nej vybrali vzhľadom na objem finančných prostriedkov zatiaľ 2500 respondentov z registra obyvateľstva systémom náhodného výberu," priblížila koordinátorka projektu EHES aj jeho pilotnej štúdie na Slovensku, vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ Mária Avdičová.

Prvá fáza sa bude robiť v 36 okresoch so sídlom RÚVZ s tým, že ak sa podarí získať prostriedky z EK na ďalšiu podporu tejto štúdie, uskutoční sa jej druhá fáza aj v ostatných okresoch SR. Spoluriešitelia budú pracovníci RÚVZ, ktorí budú manažovať celý priebeh štúdie a jednotlivé merania vo svojom regióne, doplnila Avdičová.

Štartu samotného projektu EHES podľa hovorkyne RÚVZ okrem pilotnej štúdie predchádzala dvojmesačná prípravná fáza zameraná na materiálne a technické zabezpečenie projektu. Išlo hlavne o výber vhodných meracích techník a všetkých pomôcok potrebných na vykonanie štúdie tak, aby boli všetky merania jednotné. Hlavný hygienik zriadil pre podporu tohto projektu pracovnú skupinu, ktorá posudzovala jednotlivé materiály. A to najmä dotazník či znenie informovaného súhlasu a pod. Štúdiu schválila aj etická komisia podľa príslušnej legislatívy pri Vyššom územnom celku Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vyšetrenia respondentov sa reálne začínajú od polovice novembra a potrvajú do konca tohto roka. Respondenti dostanú edukačnú knihu o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktoré venovala Nadácia srdca a uhradia im aj náklady spojené s cestovaním na vyšetrenie. Biochemické vyšetrovanie odobratej krvi sa bude vykonávať v biochemickom laboratóriu banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice. Toto laboratórium totiž prešlo akreditáciou referenčného európskeho laboratória so sídlom v Helsinkách. "Na základe týchto výsledkov potom odhadneme rizikovosť slovenskej populácie v jednotlivých vekových skupinách pre rozvoj chronických chorôb. Je totiž dokázané, že faktory ako fajčenie, vysoký krvný tlak, obezita a ďalšie parametre majú vzťah k rozvoju jednak srdcovo-cievnych, nádorových či obštrukčných ochorení pľúc a ďalších chorôb," uzavrela Avdičová.

EHES (Europe health examination survey) je vyšetrovanie zdravotného stavu Európanov. Štúdie sa zúčastnilo 13 krajín Európy vrátane SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: