Ochorenie pľúc odhalí spirometrický test dýchania

Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) si verejnosť pripomína na podnet Globálnej iniciatívy pre CHOCHP každoročne už od roka 2002 a tento rok pripadá na stredu, 16. novembra. Kľúčovou témou tohoročného Svetového dňa CHOCHP je „Nestačíte s dychom? Môžete mať chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Požiadajte svojho lekára o jednoduchý spirometrický test dýchania".

Cieľom aktivít pri príležitosti Svetového dňa CHOCHP je zvýšiť povedomie o tomto závažnom ochorení medzi pacientmi, ale aj medzi odborníkmi a zlepšiť tak záchyt, liečbu a starostlivosť o pacientov. Na Slovensku sa počet chorých odhaduje na 350.000, ale lieči sa iba malý počet pacientov, keďže v 50 percent prípadov toto ochorenie ostáva nediagnostikované. "Problémom však je, že aj diagnostikovaní pacienti často nie sú správne liečení," uviedla dnes hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pneumológiu a ftizeológiu Eva Rozborilová.

Títo pacienti sú podľa jej slov často vedení s diagnózou chronickej bronchitídy a ostávajú liečení u svojho praktického lekára, u ktorého v dôsledku preskripčných obmedzení nemôžu dostať adekvátnu liečbu. "Je preto dôležité, aby sa dostali k odbornému lekárovi – pneumológovi, ktorý má možnosť pacientovi nastaviť vhodnú liečbu modernými bronchodilatans, ktoré umožnia pacientovi bez problémov pokračovať vo svojich každodenných aktivitách bez výrazných obmedzení a nežiaducich vedľajších účinkov," vysvetlila.

Liečba CHOCHP v pokročilých štádiách ochorenia sa pritom podľa Rozborilovej vyrovná cenou liečbe onkologických ochorení. Aj preto je cieľom edukačných aktivít pri príležitosti CHOCHP informovať širokú laickú a odbornú verejnosť o rizikách CHOCHP. Tohoročná výzva: "požiadajte svojho lekára o jednoduché spirometrické vyšetrenie" sa tak vzťahuje aj na slovenských pacientov. Pokiaľ toto vyšetrenie nie je možné vykovať u praktického lekára, je potrebné požiadať o vyšetrenie u odborného lekára – pneumológa. Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia.

Chronická obštrukčná choroba pľúc je zápalové ochorenie, charakterizované obmedzením prietoku vzduchu v dýchacích cestách, ktoré je spôsobené ich zúžením. Zúženie vzniká v dôsledku zdĺhavého a opakovaného zápalu priedušiek a rozdutia pľúc. Zápal je spôsobený chronickou inhaláciou škodlivých častíc, plynov, chemikálií, vírusov a baktérií a postihuje nielen priedušky, ale aj pľúcne tkanivo a pľúcne cievy. Obštrukcia obvykle nadväzuje na ochorenia chronickej bronchitídy a postihuje celý organizmus. Zhoršujúce sa ochorenie postupne znemožňuje postihnutému dýchať a môže viesť až k úmrtiu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: