Spotreba drog u mladých mierne klesá, pije sa však viac

Spotreba drog na Slovensku u mladých ľudí do 19 rokov v posledných rokoch mierne klesá. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval národný protidrogový koordinátor Alojz Nociar pri predstavovaní výsledkov Európskej výročnej správy za rok 2010 o stave drogovej problematiky v Európe.

"Kým začneme jasať, treba vidieť, že tento pokles je minimálny a úroveň prípadnej stabilizácie je neprijateľne vysoká. K príčinám poklesu je možné povedať azda len toľko, že Slovensko sa pridáva k väčšine krajín EÚ, kde sa takýto trend prejavil už skôr," povedal Nociar. Podľa neho je tiež možné, že podobne, ako to bolo na konci heroínovej epidémie, sme azda o čosi lepšie informovanými svedkami zmeny drogovej scény s nástupom syntetických kanabinoidov a katiónov, ako aj pokračovania fenoménu "Spice".

Z predbežných výsledkov prieskumu ESPAD z roku 2011 v radoch stredoškolákov vyplýva, že napríklad marihuanu niekedy v živote vyskúšalo 43,4 percenta z nich, kým v roku 2007 bol výsledok 44,2 percenta. Za posledných 30 dní vyskúšalo aspoň jednu cigaretu marihuany 12,5 percenta, v roku 2007 to bolo 13,3 percenta. Výraznejší pokles bol zaznamenaný v užití alkoholu s tabletami. V roku 2011 takúto kombináciu okúsilo 12,4 percenta stredoškolákov, kým v roku 2007 ich bolo 16,8 percenta. Štatistiky v tejto vekovej kategórii sa však mierne zhoršili za posledné štyri roky v užití LSD, heroínu a kokaínu aspoň raz za život.

Nociar upozornil, že okrem určitého útlmu či stabilizácie užívania klasických drog typu marihuany, heroínu a kokaínu, sa v ostatných troch až štyroch rokoch prejavoval v Európe aj na Slovensku trend stále častejšieho objavovania sa nových syntetických drog známych pod názvami "Spice" či "Legal highs". Tie sú ponúkané buď cez internet alebo priamo predávané cez sieť tzv. "Smart shops" či u nás tzv. "Crazy shops".

Na tieto skutočnosti zareagovali členské štáty EÚ vlastnými legislatívnymi zmenami, akými bola v Poľsku, Írsku, ale aj na Slovensku novelizácia existujúcich zákonov o omamných látkach, ako aj spoločnou legislatívou v prípade mefedrónu. "Ukazuje sa, že situácia na Slovensku kopíruje trendy v EÚ, keď po dekáde heroínu prišiel nástup nových syntetických drog, najmä metamfetamínu a extázy," povedal Nociar. Nové syntetické drogy vyskúšalo v roku 2011 päť percent študentov stredných škôl a deviatakov. Novou hrozbou na obzore v tejto kategórii je podľa Nociara syntetický heroín prichádzajúci z Ruska ako devastačná droga so slangovým označením "krokodíl".

Národný protidrogový koordinátor zároveň upozornil, že výskum potvrdil rast nadmerného pitia alkoholu u mladých vôbec a u dievčat zvlášť. "Týka sa to nielen hazardného a zdraviu škodlivého pitia, ale najmä nárazového, teda pitia s cieľom čo najrýchlejšie sa opiť," uviedol Nociar. Problémy s pitím má podľa prieskumu z roku 2010 až 9,4 percenta študentov, kým v roku 2006 ich bolo 5,7 percenta. Znaky ťažkej závislosti od alkoholu vykazovalo 5,7 percenta z nich, v roku 2006 bol výsledok štyri percentá.

Od roku 1998 neustále stúpa počet chlapcov, ktorí priznali, že boli niekedy v živote podnapití (81,4 percenta v roku 2011, v roku 1998 to bolo 68,3 percenta). Opitosť priznalo tohto roku 55,8 percenta chlapcov, kým pred 13 rokmi ich bolo 35,7 percenta. Medzi dievčatami priznalo podnapitosť 78,7 percenta (59,2 percenta v roku 1998) a opitosť 48,9 percenta (25,4 percenta v roku 1998).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: