Na zoznam doplnkových liekov sa vraj dostali aj tie, čo tam nepatria

Odborné lekárske spoločnosti nesúhlasia so zaradením viacerých liekov na nový zoznam doplkovej liečby, čím stratia možnosť úhrady zo zdravotných poisťovní. Ako dnes poukázal prednosta Ústavu farmácie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Juraj Sýkora, do zoznamu boli navrhnuté aj lieky s dokázanou klinickou účinnosťou. Domnieva sa preto, že ministerstvo zdravotníctva by malo v takýchto prípadoch prehodnotiť ponechanie liekov v zozname. Niektoré zaradené lieky sú vraj jediná možná liečba bez alternatívy.

Ako pokračoval Sýkora, takmer všetky úpravy v oblasti liekov sa dejú v prospech zdravotných poisťovní. Aj na príprave spomínaného zoznamu doplnkovej liečby, ktorá má vyjsť vo forme vyhlášky, sa podľa jeho slov podieľalo iba ministerstvo, najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa a odborná verejnosť sa vynechala. Tvrdí, že kým úhrady poisťovní za lieky systematicky klesajú, pacient má, naopak, platiť stále viac. Pokračoval, že v prípade zavedenia spomínanej vyhlášky do praxe tak 20 miliónov eur, ktoré doteraz hradili poisťovne, zaplatia pacienti.

Odborné spoločnosti upozorňujú, že niektoré lieky v zozname majú dokázateľné terapeutické účinky. Sú vraj vysoko účinné v liečbe závažných ochorení, ako sú choroby srdca a chronické žilové ochorenia, ktoré sa týkajú až 60 percent obyvateľstva, ako aj poruchy až zlyhanie bunkovej imunity, imunodeficiencia, alergické poruchy či ťažké septické stavy. Lekári uznávajú, že viaceré lieky sú zaradené na zoznam doplnkových a pomocných liekov opodstatnene. No upozorňujú, že v niektorých prípadoch by si mali pacienti priplácať za efektívne lieky, ktoré sú jedinou možnosťou liečby a ich preradenie považujú za iracionálne a nepodložené.

Spomedzi 117 liečiv, ktoré ministerstvo zdravotníctva navrhuje zaradiť do zoznamu liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu, sa 26 nachádza aj v aktuálnom zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Lieky v tomto zozname by si od decembra pacienti mali hradiť sami v plnej sume. Plánovaný krok by sa mal dotknúť zrušenia úhrady pre 97 liekov z celkového počtu asi 5500.

Väčšia časť liečiv už v súčasnosti nie je hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, alebo sú hradené iba minimálne. Ministerstvo odhaduje, že navrhované opatrenie by mohlo ušetriť 13 miliónov eur v systéme verejného zdravotného poistenia. "Takto získané prostriedky môžu byť v plnej miere využité na kompenzáciu rastúcich výdavkov na finančne náročnejšie lieky," poukázalo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: