MZ SR odmieta výhrady voči zoznamu doplnkových a podporných liečiv

Ministerstvo zdravotníctva "kategoricky" odmieta všetky výhrady voči vyhláške, ktorou sa vydáva zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu. "Ministerstvo predložilo vyhlášku v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády na pripomienkové konanie. Lieky, ktoré sú vo vyhláške zaradené, sú buď medicínsky zastarané alebo nie sú nákladovo efektívne z pohľadu výdavkov verejného zdravotného poistenia alebo ich úhrada z prostriedkov verejného zdravotného poistenia nie je efektívna alebo účelná vzhľadom na obmedzené zdroje, ktorými tento systém disponuje," uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová.

Vysvetlila, že základným princípom systému zdravotného poistenia je solidárnosť, ktorá musí byť aplikovaná predovšetkým pri liečbe kritických, mimoriadne finančne náročných ochorení. "Trinásť miliónov eur, ktoré sa majú týmto ušetriť, nebude znamenať šetrenie na pacientoch, ale práve naopak. V čase globálnej ekonomickej krízy považujeme za kľúčové určiť priority vynakladania spoločných zdrojov," zdôraznila.

Poznamenala, že nie je možné žiadať od ľudí, aby dočasne počas trvania krízy znížili svoju chorobnosť. Naopak, je podľa jej slov potrebné alokovať peniaze z liečby ochorení, ktoré môžu mať charakter liečby plne financovanej pacientom – obzvlášť, ak dnes na takéto ochorenia existujú voľnopredajné lieky alebo iné medicínske intervencie. "Prioritizácia ochorení a teda z toho vyplývajúce rozhodovanie o tom, že niektoré lieky nebudú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, nie je z globálneho pohľadu žiadnou novinkou. Podobné opatrenia sú bežné v každej, nie len európskej krajine, nakoľko každý zdravotnícky systém disponuje limitovanými zdrojmi," zhrnula.

Odborné lekárske spoločnosti nesúhlasia so zaradením viacerých liekov na nový zoznam doplnkovej liečby, čím stratia možnosť úhrady zo zdravotných poisťovní. Ako dnes poukázal prednosta Ústavu farmácie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Juraj Sýkora, do zoznamu boli navrhnuté aj lieky s dokázanou klinickou účinnosťou. Domnieva sa preto, že ministerstvo zdravotníctva by malo v takýchto prípadoch prehodnotiť ponechanie liekov v zozname. Niektoré zaradené lieky sú vraj jediná možná liečba bez alternatívy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: