EÚ upozorňuje na potrebu vývoja novej generácie antibiotík

Antimikrobiálna rezistencia sa v Európskej únii stáva čoraz väčším zdravotným problémom, upozorňuje dnešná správa Európskej komisie, podľa ktorej na infekcie, ktoré spôsobujú baktérie rezistentné voči liekom, zomiera v EÚ každoročne približne 25.000 pacientov.

Európska komisia predložila dnes, v predvečer Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách, komplexný Akčný plán proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR). Plán obsahuje 12 konkrétnych opatrení, ktoré sa majú zaviesť v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Podľa správy EK náklady spojené s výdavkami na zdravotnú starostlivosť, ktoré priamo súvisia s antimikrobiálnou rezistenciou a stratami v oblasti produktivity, predstavujú viac ako 1,5 miliardy eur ročne.

"Ak nechceme stratiť antimikrobiálne lieky, ktoré sú základom liečby bakteriálnych infekcií u ľudí aj zvierat, musíme rýchlo a rozhodne konať," uviedol európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli. Komisár spresnil, že 12 konkrétnych opatrení na nasledujúcich päť rokov, ktoré komisia dnes predstavila, by mohlo prispieť k obmedzeniu šírenia antimikrobiálnej rezistencie a k vývoju novej antimikrobiálnej liečby. "Ak si chceme udržať náskok pred baktériami a patogénmi, ktoré sú rezistentné voči liekom, je veľmi dôležité vyvinúť novú generáciu antibiotík. Investovanie do výskumu a inovácie bude znamenať najlepšiu možnú starostlivosť o pacientov," prispela do diskusie na túto tému európska komisárka pre výskum a inováciu Máire Geogheganová-Quinnová.

Komisárka dodala, že komisia spolu s príslušným profesijným odvetvím i s členskými štátmi EÚ pracuje na tom, aby sa toto stalo prioritou. Z údajov z celej EÚ o rezistencii proti antibiotikám, ktoré dnes uverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, vyplýva, že rezistencia proti antibiotikám poslednej generácie v Európe narastá. Napríklad rezistencia proti patogénom, ktoré často spôsobujú zápal pľúc a močových ciest v nemocniciach, vzrastá v celej Európe a potvrdila sa už vo viacerých krajinách.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: