Úrad verejného zdravotníctva predstavil dva projekty týkajúce sa zdravia detí

Dva významné projekty týkajúce sa zdravia detí a vplyvu životného prostredia na zdravie človeka predstavili dnes v Bratislave hlavný hygienik SR Gabriel Šimko a predstavitelia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Životné prostredie má významný vplyv na zdravie ľudí, preto aj Európska komisia (EK) sleduje situáciu v tejto oblasti. Realizujú sa napríklad projekty zamerané na zdravie detí, ako sú Democophes a Sinphonie, konštatoval Šimko. Ako novinárom priblížila vedúca odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR Katarína Halzľová, projekt Democophes je zameraný na ľudský biomonitoring, pričom respondentmi sú deti od šesť do 11 rokov a ich matky do 45 rokov. Druhý projekt, Sinphonie sleduje vnútorné prostredie v školách. Na oboch projektoch participuje aj Slovenská republika.

Na programe Democophes sa zúčastňuje 35 partnerov z 27 európskych krajín. Cieľom je integrovať údaje z ľudského biomonitoringu. Pre Slovensko má význam aj preto, že SR v súčasnosti nemá zavedený národný program ľudského biomonitoringu. Tento projekt sa realizuje v období od 1. septembra 2010 do 1. septembra 2012. V Bratislave sú do neho zapojené štyri základné školy z mestských častí Lamač, Dlhé diely, Petržalka a Ružinov. U detí vo veku od šesť do 11 rokov sa sleduje napríklad prítomnosť ortuti na vlasoch, ďalej kadmium, ftaláty a ďalšie látky, doplnil Milan Kališ z odboru životného prostredia ÚVZ SR. Analýzy zo získaných vzoriek sa budú porovnávať a pripraví sa správa o výsledkoch realizovaného monitoringu, dodal Kališ.

Projekt Sinphonie sleduje kvalitu životného prostredia vo vnútornom prostredí škôl a jeho vplyv na zdravie detí. Ukazuje sa, že výskyt astmatických a iných respiračných ochorení stúpa pôsobením znečistenia priemyselnými podnikmi či dopravou. Uvedený projekt skúma okrem týchto faktorov aj materiály použité v interiéroch škôl, napríklad nátery na stenách, podlahy a pod., informoval Michal Jajcaj z odboru životného prostredia ÚVZ SR.

Do projektu, ktorého gestorom je ÚVZ SR, je zapojených 38 partnerských inštitúcií z 25 krajín Európy. Finančne ho zabezpečuje Európska komisia. Výskum sa realizuje v piatich základných školách v Bratislave, a to na ZŠ Matky Alexie v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ďalej na ZŠ Tbiliská v Rači, ZŠ Beňovského v Dúbravke, ZŠ na Lachovej v Petržalke a ZŠ v obci Sološnica. Sledovať budú žiakov vo veku 8-11 rokov. Uskutočnia sa merania rôznych chemických látok, prchavých látok, prachových častíc, plesní a pod. Zber údajov sa uskutoční prostredníctvom dotazníkov, ktoré vyplnia deti, rodičia a učitelia. Cieľom projektu je eliminovať škodlivé vplyvy životného prostredia na zdravie detí, spresnil Jajcaj.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: