AZZS vyzýva LOZ aj ministra zdravotníctva ku kompromisnej dohode

Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) vyzýva Lekárske odborové združenie (LOZ), všetkých lekárov, ktorí dali výpovede a ministerstvo zdravotníctva, aby opätovne zvážili situáciu a rokovaním dospeli ku kompromisnej dohode. V opačnom prípade to môže podľa asociácie ohroziť pacientov.

Ako zdôraznila hovorkyňa AZZS Alena Lacyková-Krčová neodkladná prednemocničná zdravotná starostlivosť bude pre občanov naďalej zabezpečená, a to aj v prípade, ak sa naplní krízový scenár a lekári po 1. decembri odídu z nemocníc. "Lekári, ktorí pracujú pre záchrannú zdravotnú službu (ZZS) výpovede nedali. ZZS zostáva v spolupráci s ďalšími zložkami Integrovaného záchranného systému stabilizovaným systémom prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti," pripomenula.

Činnosť ZZS však môže po 1. decembri ovplyvniť kritická situácia v niektorých nemocniciach, kde môže v istých prípadoch dôjsť k zastaveniu ich prevádzky. "Hrozí, že sa predĺži nielen doba ošetrenia pacientov, ale aj ich prevoz do vybraných nemocníc. Rovnako sa môžu predĺžiť časy pri odovzdávaní pacientov v nemocniciach, ktoré budú preťažené. To bude mať za následok predĺženie dojazdových časov záchranárov k akútnym stavom. V niektorých prípadoch to môže mať za následok zhoršenie alebo ohrozenie zdravia pacientov," upozornila ďalej Lacyková-Krčová.

Napriek tomu AZZS ubezpečuje občanov, že ak budú potrebovať lekársku pomoc, tak budú mať naďalej zabezpečenú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: