Univerzitná nemocnica v Košiciach v prípade núdze pozastaví plánované hospitalizácie

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v Košiciach avizuje, že od pondelka 28. novembra môže pristúpiť k pozastaveniu plánovaných hospitalizácií a výkonov na viacerých pracoviskách.

"Pokiaľ si to vyžiada aktuálna situácia, teda ak nedôjde k stiahnutiu výpovedí lekárov napriek avízam o chystanom späťvzatí, ktoré máme z viacerých oddelení," informoval dnes riaditeľ UNLP Tomáš Sieber. Nemocnica je zároveň pripravená na variant vyhlásenia núdzového stavu a situáciu, že bude lekárom uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti podľa ústavného zákona.

Niektorí nespokojní lekári by mohli podľa UNLP ešte svoje výpovede stiahnuť. Doteraz ich podalo 238 a zobralo späť 56. UNLP sa už čiastočne zabezpečila, od 1. októbra prijala do zamestnania 25 nových lekárov. "Od 1. decembra sme pripravení prijať ďalších, pokiaľ naši zamestnanci nestiahnu svoje výpovede," doplnila dnes hovorkyňa UNLP Jaroslava Oravcová.

Nemocnica plánuje uplatniť po 1. decembri krízový scenár poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Jeho súčasťou bude spájanie totožných pracovísk, presúvanie pracovníkov medzi príbuznými odbormi a hospitalizácia pacientov na iných oddeleniach. Robíme všetko preto, aby bola urgentná starostlivosť poskytovaná v plnom rozsahu a odkladnú zdravotnú starostlivosť budeme poskytovať v najširšej možnej miere," uviedla Oravcová.

Šéf UNLP pred časom inicioval stretnutie s vedením všetkých košických zdravotníckych zariadení s cieľom nájsť riešenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v prípade pokračujúcich výpovedí lekárov. Jeho výsledkom bola dohoda s 1. súkromnou nemocnicou Košice-Šaca o vykrytí časti anestéziologických a traumatologických služieb v UNLP Košice.

"Zároveň sme v rokovaní s Ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku, ktorej manažment nám takisto prisľúbil pomoc pri vykrytí niektorých služieb a v prípade potreby prijme našich neurochirurgických pacientov," doplnila hovorkyňa nemocnice. UNLP v uplynulých dňoch rokovala aj s Krajským operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby Košice a Záchrannou službou Košice ohľadom transportov pacientov do nemocnice v prípade, že bude nutné uplatniť krízový scenár poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V Univerzitnej nemocnici stiahli výpovede ďalší lekári

Ďalší lekári stiahli svoje výpovede v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach. "Svoju výpoveď stiahlo už 64 lekárov a máme avizované ďalšie späťvzatia v priebehu zajtrajšieho dňa," uviedla dnes popoludní pre TASR hovorkyňa UNLP Jaroslava Oravcová. Dopoludnia nemocnica hovorila o 56 lekároch, ktorí zmenili svoje rozhodnutie, popoludní toto číslo už raz upravovala.

Univerzitná nemocnica dnes informovala, že od pondelka 28. novembra pre nedostatok lekárov môže pristúpiť k pozastaveniu plánovaných hospitalizácií a výkonov na viacerých pracoviskách. "Pokiaľ si to vyžiada aktuálna situácia, teda ak nedôjde k stiahnutiu výpovedí lekárov napriek avízam o chystanom späťvzatí, ktoré máme z viacerých oddelení," upozornil riaditeľ UNLP Tomáš Sieber. Nemocnica je zároveň pripravená na variant vyhlásenia núdzového stavu a situáciu, že bude lekárom uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti podľa ústavného zákona.

Lekári podali v UNLP spolu 238 výpovedí. Nemocnica sa už čiastočne zabezpečila, od 1. októbra prijala do zamestnania 25 nových lekárov. "Od 1. decembra sme pripravení prijať ďalších, pokiaľ naši zamestnanci nestiahnu svoje výpovede," doplnila Oravcová. UNLP plánuje uplatniť po 1. decembri krízový scenár poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Jeho súčasťou bude spájanie totožných pracovísk, presúvanie pracovníkov medzi príbuznými odbormi a hospitalizácia pacientov na iných oddeleniach. Robíme všetko preto, aby bola urgentná starostlivosť poskytovaná v plnom rozsahu a odkladnú zdravotnú starostlivosť budeme poskytovať v najväčšej možnej miere," vysvetlila Oravcová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: