Vláda má právo vyhlásiť v ohrozených oblastiach núdzový stav

Ak v dôsledku výpovedí lekárov vznikne situácia, keď mnohé zdravotnícke zariadenia nebudú schopné poskytovať ani akútnu zdravotnú starostlivosť, má vláda zákonný dôvod na vyhlásenie núdzového stavu. Kabinet má právo rozhodnúť aj o tom, či vyhlási núdzový stav na celom území Slovenska, alebo len v niektorých oblastiach. Pre TASR to potvrdil právny expert Dušan Nikodým.

Dodal, že rezort zdravotníctva je v pomerne komplikovanej situácii aj vtedy, keď všetci lekári pracujú, koordinovaný odchod stoviek z nich v ten istý deň podľa neho naozaj môže viesť k ohrozeniu "životov a zdravia" občanov. Práve takéto ohrozenie podľa ústavného zákona z roku 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu umožňuje vyhlásenie núdzového stavu.

"Podstatné je, že podľa zákona môže (vláda, pozn. TASR)uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti. To tam je. Teraz musí vláda uvážiť, či ten stav je, alebo nie je taký, ale oprávnenie na to má," zdôraznil Nikodým. "Vláda musí zvážiť, či vyhlási núdzový stav na celom území Slovenska, alebo len v niektorých oblastiach," dodal. Podľa zákona je možné vyhlásiť núdzový stav "len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území". V čase núdzového stavu je možné obmedziť ľudské práva lekárov, napríklad právo na štrajk a uložiť im pracovnú povinnosť.

Prezident SR Ivan Gašparovič dal 23. novembra vláde a Lekárskemu odborovému združeniu (LOZ) ultimátum. Buď do soboty 26. novembra príde k dohode, alebo musí kabinet vyhlásiť núdzový stav. "Znamená to, že sa vyhlási na nevyhnutný čas najdlhšie do 90 dní s tým, že sa uloží pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti," priblížil na tlačovej konferencii. Lekári tak podľa neho budú musieť nastúpiť do zamestnania a stratia akúkoľvek výhodu, akú prezentovali vo svojom memorande. Vyzval preto všetkých, aby zvážili túto situáciu.

Súčasný stav označil za vážny, kedy kabinet nie je schopný podľa ústavy zabezpečiť starostlivosť o život a zdravie občanov, a lekári sa postavili do pozície, keď nie sú ochotní postarať sa o zdravie občanov, ak sa nesplnia ich požiadavky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: