Obezita súvisí s vekom a vzdelaním

Vek a nedostatočné vzdelanie sú rizikovými faktormi pre vznik obezity. V niektorých krajinách EÚ je nadmerne obézny približne jeden z piatich dospelých, informoval dnes štatistický úrad Eurostat v Luxemburgu.

Ako príklad uviedol Maltu, kde sa za obéznych považuje 21,1 percenta žien a 24,7 percenta mužov nad 18 rokov. Znamená to, že ich Index telesnej hmotnosti (BMI) má hodnotu viac ako 30. Nadpriemerne veľa ľudí s nadváhou je aj v Británii (23,9 percenta žien, 22,1 percenta mužov) a Maďarsku (18,8 percenta žien, 21,4 percenta mužov). Najmenej obéznych ľudí žije podľa Eurostatu v Rumunsku (osem percent žien a 7,6 percenta), Taliansku (9,3 percenta žien a 11,3 percenta mužov), Bulharsku (11,3 percenta žien a 11,6 percenta mužov) a vo Francúzsku (12,7 percenta žien a 11,7 percenta mužov).

Na Slovensku trpí podľa Eurostatu nadváhou 15,7 percenta žien a 14,5 percenta mužov. Predovšetkým u žien údaje ukázali jasnú súvislosť medzi vekom a obezitou. V 19 z 27 krajín EÚ, z ktorých má Eurostat k dispozícii údaje, stúpol podiel obéznych žien s vekom. U mužov, až na niekoľko výnimiek, badať podobný trend. Podiel obéznych ľudí sa tiež sa líši podľa stupňa vzdelania. U žien klesá podiel obéznych osôb s rastúcim vzdelaním. Rovnako je to u mužov až na dve výnimky - v Estónsku a Bulharsku podiel osôb s nadváhou prudko rástol so stupňom vzdelania.

Eurostat zahrnul do svojej štatistiky prevažne údaje z prieskumov o zdraví z rokov 2008 a 2009.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: