Nemocnice rušia plánované operácie, obmedzujú prevádzku, rušia oddelenia

25.11.2011

V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach majú začať plynúť ďalšie výpovede lekárov

Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach hrozí, že príde o ďalších lekárov, ktorí sa pridali na stranu svojich nespokojných kolegov. Od 1. decembra totiž majú začať plynúť výpovede aj lekárom z Kliniky neonatológie. O tej vo štvrtok (24.11.) riaditeľ DFN Peter Krcho povedal, že bude fungovať v plnej prevádzke. "Výpovede podali nedávno, išlo o piatich lekárov v rámci kliniky," potvrdil dnes novinárom počas vyhlásenia lekárskych odborárov Ladislav Deák z Kliniky onkológie DFN v Košiciach. Onkológov tam môže z desiatich ubudnúť až sedem. Nespokojní detskí lekári z DFN sa podľa Deáka pripájajú k aktivite Lekárskeho odborárskeho združenia, ktoré chce dosiahnuť legislatívne uzákonenie navyšovania platu lekárov v kolerácii s priemernou mzdou v národnom hospodárstve. "Vôbec nie je podstatné, či to bude práve 300 eur alebo menej budúci rok," dodal Deák. Pevne verí, že situácia sa skoro vyrieši v prospech detských pacientov. Vedenie DFN už informovalo, že od decembra prechádza pre výpovede do krízového režimu. Zo zhruba 125 lekárov podalo v nemocnici výpoveď 52 a stiahlo ich len desať. Nemocnica medzitým desiatich lekárov prijala. Počet chýbajúcich lekárov sa tak zastavil na čísle 32. DFN hrozí čiastočne uzatvorené poschodie či znížené počty lôžok.

Univerzitná nemocnica v Košiciach má snahu komplexne liečiť aj po 1. decembri

Manažment Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP) robí všetko preto, aby bola urgentná starostlivosť o pacientov z jej spádového regiónu poskytovaná aj po 1. decembri v plnom rozsahu. Odkladnú zdravotnú starostlivosť chce zabezpečiť v najširšej možnej miere. "Napriek tomu, že už 70 lekárov stiahlo svoju výpoveď a boli avizované ďalšie späťvzatia, vedenie nemocnice sa zodpovedne pripravuje na situáciu, že lekári svoje výpovede nestiahnu. Podniklo rôzne kroky pre zabezpečenie lekárskych služieb a pripravuje sa na krízový scenár poskytovania zdravotnej starostlivosti po 1. decembri," informovala dnes TASR hovorkyňa UNLP Jaroslava Oravcová. Aktuálny počet platných výpovedí lekárov v UNLP je 168, čo predstavuje asi pätinu zo všetkých 800 lekárov. Nemocnica je podľa Oravcovej pripravená spájať totožné pracoviská, presúvať pracovníkov medzi príbuznými odbormi, hospitalizovať pacientov na iných oddeleniach a zabezpečiť časť lekárskych služieb lekármi z iných zdravotníckych zariadení. UNLP už prijala do zamestnania 25 nových lekárov a s ďalšími uchádzačmi o zamestnanie rokuje. "Prijatí budú od 1. decembra, pokiaľ naši zamestnanci nestiahnu svoje výpovede. Ďalším opatrením je pozastavenie plánovaných hospitalizácií na viacerých pracoviskách od budúceho pondelka," doplnila Oravcová. Nemocnica je zároveň pripravená na variant vyhlásenia núdzového stavu a situáciu, že bude lekárom uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti podľa ústavného zákona.

Rušeniu oddelení sa nevyhne ani NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Rušeniu oddelení sa od začiatku decembra nevyhne ani Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Ako dnes pre TASR uviedol námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ján Belanský, v závislosti od štruktúry výpovedí niektoré oddelenia pôjdu po tomto dátume v obmedzenom režime, niektoré v pôvodom a niektoré nebudú zabezpečené vôbec. Medzi tie, ktoré nemocnica nezabezpečí, sú lôžkové oddelenia - oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM), chirurgia, gynekologicko-pôrodnícke, oddelenie otorinolaryngológie, geriatrie a pľúcne oddelenie. Vykonávať sa nebudú napríklad operácie brucha, cievne operácie či pôrody. "Na oddeleniach, ktoré nepôjdu, pracujeme na tom, aby sme pacientov, ktorí tu zatiaľ ležia, preložili do zdravotníckych zariadení, ktoré ešte tieto oddelenia prevádzkujú," podotkol Belanský. Ďalších päť oddelení pôjde v obmedzenom rozsahu. Ide o interné, neurológiu, úrazovú chirurgiu, urológiu a ortopédiu. V plnom rozsahu dokáže nemocnica od decembra zabezpečiť psychiatrické oddelenie, detské, očné, kožné a oddelenie dlhodobo chorých. "Ďalších pacientov na nejaké plánované výkony od budúceho týždňa už nebudeme prijímať, to znamená, že dnes sme robili ešte posledné plánované výkony, kde pacientov vieme prepustiť do 1. decembra," dodal námestník.

 V dôsledku výpovedí lekárov presúvajú pacientov z niektorých oddelení banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice

Zo všetkých oddelení banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice, ktoré nebudú schopné personálne pokryť svoju činnosť od 1. decembra, pacientov postupne presúvajú na iné oddelenia v nemocnici. A to tak, aby zdravie pacientov nebolo poškodené a aby dostali adekvátnu zdravotnú starostlivosť v takom istom rozsahu ako doteraz. Pre TASR to uviedol Juraj Šváč, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice. "Keďže oddelenie v medicíne nie je možné zatvoriť zo dňa na deň, tak sa to deje postupne," skonštatoval. Pokračoval, že je viacero oddelení, ktoré nie sú schopní pokryť, pokiaľ zostanú v platnosti výpovede lekárov - 100 percent výpovedí je na ortopédii a infekčnom oddelení, okolo 90 percent na hematológii, kde ostali dve lekárky. Na plastickej chirurgii ostal len primár. Na tomto oddelení sú ambulancie v prevádzke a problém by tu podľa Šváča nemal byť. Pacienti, ktorí budú vyžadovať hospitalizáciu v prípade potreby operácie, budú liečení na chirurgickom oddelení tak, ako tomu bolo v čase, keď plastické oddelenie ešte nebolo. Presun pacientov si vyžiadalo oddelenie hematológie. Onkohematologických pacientov preložili na onkológiu. Po odbornej stránke sa o nich pritom postarajú dve zazmluvnené atestované hematologičky, ktoré v nemocnici ostali. Ostatní pacienti z hematológie sú preložení na interné oddelenie, kde situáciu v prípade špecifickej hematologickej starostlivosti pokryjú spomínané hematologičky. Pacienti infekčného oddelenia, ktorí by mohli nakaziť okolie, na oddelení ostávajú. Podľa Šváča je ich však len pár. Ostatných, ktorí nie sú pre svoje okolie infekční, avšak majú bakteriálne ochorenie, prekladajú na príslušné oddelenia Rooseveltovej nemocnice. Podľa Šváča ortopedická ambulancia fungovať bude. Zabezpečiť budú vedieť aj ošetrenie neodkladného ortopedického výkonu. Výkony, ktoré možno odložiť, zabezpečia vtedy, keď budú na ne mať kapacity a odborníkov v dostatočnom množstve. Šváč priblížil aj druhú možnosť - na Slovensku sú iné ortopedické oddelenia a predpokladá, že sa na nich zvýšia počty plánovaných výkonov, ktoré poisťovňa u týchto zariadení zazmluvní, a o pacientov bude postarané. Príkaz, aby sa primári oddelení, ktoré nie sú personálne pokryté, postarali o preloženie svojich pacientov, vydal Šváč podľa vlastných slov začiatkom týždňa.

Nemocnica v Trnave zlučuje lôžka, obmedzuje operačné zákroky

Trnavská Fakultná nemocnica (FN) už zastavila prijímanie pacientov na hospitalizáciu a operačné zákroky okrem prípadov, ktoré si vyžadujú okamžité a nevyhnutné riešenie. Týka sa to podľa vyjadrenia riaditeľa Gabriela Paveleka všetkých oddelení okrem pediatrie. "Krízový plán máme pripravený, všetko napokon aj tak ukáže život sám," konštatoval Pavelek. Vo FN zlučujú aj lôžkový fond, k žiadnemu zatvoreniu oddelenia však zatiaľ podľa jeho slov neprišlo. Zlúčili sa lôžka na traumatológii a chirurgii a tiež interne, geriatrii a pľúcnom. "Musíme prispôsobiť kapacity počtu lekárov, ktorých budeme mať k dispozícii," dodal Pavelek pre TASR. Stav podaných výpovedí sa v nemocnici v posledných dňoch nezmenil, zostáva ich 80. Na zlúčených oddeleniach sa vedenie rozhodlo posilniť ošetrovateľské služby, v rámci opatrení je zaradené plus jedno vozidlo rýchlej zdravotnej služby na prevoz pacientov. Pavelek povedal, že vedenie nemocnice počíta aj s riaditeľskou príslužbou. K dispozícii bude nonstop vždy jeden lekár z vedenia FN, ktorý bude rozhodovať a podľa potreby aj pracovať na oddeleniach. FN má dohodu s Nitrou a Novými Zámkami, ktoré sú schopné prijať neurologických pacientov. Na neurologickej klinike v Trnave sú vo výpovedi všetci lekári okrem primára.

23.11.2011

V Banskej Bystrici budú vedieť akútnu starostlivosť v nemocniciach zabezpečiť

Banskobystrická Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) zabezpečí akútnu starostlivosť na všetkých klinikách aj v prípade, že by sa po 1. decembri reálne naplnila hrozba hromadných výpovedí lekárov. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici taktiež vie zabezpečiť akútnu starostlivosť na všetkých oddeleniach. Vyplýva to z vyjadrení riaditeľov nemocníc, ktoré poskytli pre TASR. DFNsP má pripravený krízový plán, ktorý počíta s prevádzkou všetkých kliník. "Problematickou zostáva ambulantná zložka, kde ale budeme vedieť riešiť konziliárne všetky akútne stavy," uviedol riaditeľ nemocnice Ján Nosko. Akútna, teda neodkladná starostlivosť bude podľa neho zabezpečená na všetkých klinikách. "Najohrozenejšou bola klinika detskej chirurgie, kde sa nám podarilo vytvoriť z externistov, ako aj našich lekárov, tím schopný zvládnuť nielen akútnu chirurgickú starostlivosť, ale do určitej miery aj plánovanú," konštatoval Nosko. Pokiaľ ide o plánované operácie, tie nebudú kompletne odložené, ale majú byť do určitej miery redukované. Informácie pre pacientov bude pritom nemocnica zverejňovať na webovej stránke. Na otázku TASR, či lekári odmietajú nadčasy vzhľadom na to, že ich kvóty už vyčerpali, Nosko uviedol, že v nemocnici nedošlo k odmietnutiu práce nadčas. "Priznávam, že sú tu rezervy, ktoré, samozrejme, chceme riešiť," doplnil riaditeľ. V banskobystrickej detskej nemocnici evidujú k dnešnému dňu 44 výpovedí vrátane lekárov, ktorí pracujú na najnižšie úväzky. "Absencia týchto nízkoúväzkových lekárov neohrozí prevádzku zariadenia," skonštatoval Nosko. V nemocnici pracuje celkom 86 lekárov. Prevádzka Rooseveltovej nemocnice bude zabezpečená s istými obmedzeniami, hlavne pokiaľ ide o plánované operačné výkony. Akútnu starostlivosť nemocnica zabezpečí, uviedol jej riaditeľ Michal Bucek. Pokračoval, že pacienti, ktorí budú vyžadovať vysoko špecializovanú starostlivosť v odboroch plastickej chirurgie, hematológie či ortopédie, budú presmerovaní do najbližších zdravotníckych zariadení, kde tieto činnosti vykonávajú. Novorodeneckú starostlivosť bude Rooseveltova nemocnica poskytovať v súčinnosti s banskobystrickou detskou fakultnou nemocnicou. Medzi oddelenia, na ktorých hrozí po 1. decembri minimálny či žiadny počet lekárov, patria ortopédia, infekčné oddelenie, plastická chirurgia, novorodenecké oddelenie a čiastočne hematológia. Bucek dodal, že lekári nadčasy neodmietajú. K dnešnému dňu je vo výpovedi 176 lekárov tejto nemocnice. V Rooseveltovej nemocnici pritom pracuje 342 lekárov.

Akútna starostlivosť o malých pacientov má byť v bratislavskej DFNsP zabezpečená

Akútna zdravotná starostlivosť pre detských pacientov má byť v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou zabezpečená aj po prvom decembri. "Máme pripravené krízové prevádzky tak, aby starostlivosť bola zabezpečená. Konkretizovať vopred, ako budeme postupovať po 1.12.2011, považujeme za predčasné, nakoľko dnes nevieme, koľko lekárov budeme vedieť do služby postaviť," povedala pre TASR hovorkyňa nemocnice Dana Kamenická. Plánovaná a odkladná zdravotná starostlivosť, ktorá znesie odklad, však bude podľa jej slov na nevyhnutne dlhý čas odložená. "DFNsP v Bratislave v súčasnosti neobjednáva pacientov na neakútne operácie na mesiac december a tiež neprijíma pacientov na závažnejšie neakútne zákroky naplánované na november s potrebou dlhšej hospitalizácie alebo hospitalizácie v Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Všetky opatrenia sú navrhnuté tak, aby detský pacient nebol vystavený riziku," zhrnula. Či sa ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi podarí odvrátiť hrozbu hromadných výpovedí lekárov, zatiaľ nie je jasné. Ani po jeho pondelkovom (21.11.) nočnom rokovaní s lekárskymi odborármi sa totiž nepodarilo dospieť k dohode. Rokovania s lekárskymi odbormi tak pokračujú, v utorok (22.11.) sa stretli s poslancami parlamentného výboru pre zdravotníctvo a dnes by mali hovoriť aj s prezidentom Ivanom Gašparovičom a premiérkou Ivetou Radičovou.

Dve okresné nemocnice v Trnave bez obmedzení, Skalica má problém

V dvoch z troch nemocníc, ktoré riadi Trnavský samosprávny kraj (TTSK), poskytujú pacientom zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Ich riadny chod nie je zatiaľ ohrozený. Podľa slov podpredsedu TTSK Augustína Hambálka, ktorý zastrešuje rezort zdravotníctva, v Dunajskej Strede nemajú od lekárov žiadnu výpoveď, v Galante dve. Situáciu tam označil za pokojnú a ocenil, že lekári uprednostnili pocit zodpovednosti k pacientom.  V tretej, Nemocnici s poliklinikou v Skalici majú ale problém. K dnešnému dňu evidujú 25 výpovedí lekárov, čo je viac ako jedna tretina z ich celkového počtu 88. Podľa slov riaditeľa Patrika Fialu je najhoršia situácia na gynekológii, kde už nebude vedieť zabezpečiť jej riadny chod. Pripravuje preto opatrenia, aby rodičky s naplánovanými termínmi od budúceho týždňa mohli pôrod absolvovať buď v trnavskej nemocnici, alebo na inom mieste. "Hoci ministerstvo avizovalo dohodu s Českou republikou, susediaca nemocnica v Břeclavi zoberie naše rodičky iba ako samoplatcov. Základná sadzba za pôrod je 15.000 českých korún," povedal Fiala pre TASR. Podobná situácia je na novorodeneckom oddelení. "Na chirurgii nemám ako zabezpečiť ARO, zostali nám dvaja lekári dôchodcovia, v silách ktorých nie je utiahnuť oddelenie, obmedzili sme už teraz plán operácií," povedal Fiala. Ohrozené sú aj zásahy rýchlej pomoci s výjazdom lekára. Nedobre je tiež na internom oddelení, kde z 19 dalo výpoveď 10 lekárov. Fiala povedal, že východiskom z danej situácii je jedine zatvorenie niektorých oddelení.  Počet lekárov v skalickej nemocnici býva vždy podľa riaditeľových slov "na hrane", stačí, ak vypadne jeden a oddelenie má problém. Napriek tomu, že nemocnica sa stále modernizuje a má viaceré špičkové zariadenia, lekári prísť do mesta pri hraniciach nemajú záujem. Ani teraz nemá Fiala v talóne žiadosti nových lekárov, ktorými by mohol prípadne nahradiť tých, ktorí by v rámci výpovedí z nemocnice odišli.

22.11.2011

V prípade nedohody budú v ŽSK pacienti presúvaní do štátnych nemocníc

Akútna zdravotná starostlivosť v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa bude v prípade nedohody lekárov s ministerstvom zdravotníctva riešiť od decembra presunom pacientov z krajských do štátnych nemocníc. Informoval o tom predseda ŽSK Juraj Blanár po dnešnom rokovaní s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom a zástupcami nemocníc zo Žilinského a Trenčianskeho kraja. "Po 1. decembri nebudeme môcť v nemocniciach v Žilinskom kraji poskytovať v mnohých oblastiach akútnu zdravotnú starostlivosť a budeme ju musieť riešiť v spolupráci so štátnymi nemocnicami, ktoré máme v kraji," priblížil Blanár. Aj to sa však bude podľa jeho slov diať len v krízovom režime. "Pretože sa obávame, že ani štátne nemocnice, kde je výpovedí menej ako v našich, to nebudú zvládať," dodal Blanár. V Žilinskom kraji by bola podľa neho v prípade nedohody lekárov a ministerstva situácia kritická. V regióne dalo z celkového počtu 274 lekárov, ktorí sú v nemocniciach, výpovede 125 lekárov. Teda takmer polovica. Najviac pacientov bude tak podľa Blanára smerovať do Martinskej univerzitnej nemocnice, kde nedal výpoveď takmer žiadny lekár. "Ale nevieme, koľko pacientov bude stíhať táto nemocnica vybaviť," dodal Blanár. Potom podľa neho pripadá do úvahy ešte Vojenská nemocnica v Ružomberku alebo nemocnice v susedných krajoch. Napríklad nemocnica v Poprade či v Považskej Bystrici. Krízové štáby ministerstva a samosprávneho kraja pokračovali pritom v rokovaniach na dolaďovaní detailov v zabezpečení akútnej zdravotnej starostlivosti v ŽSK. Podľa ministra Uhliarika je potrebné pripraviť sa na 1. decembra tak, aby bola zabezpečená akútna neodkladná zdravotná starostlivosť. "To znamená, plánovanú starostlivosť posúvať na neskôr," dodal minister.

Rušenie operácii sa asi nevyhne ani bratislavskej univerzitnej nemocnici

Rušenie operácií v súvislosti s odborárskou akciou hromadných výpovedí neobíde pravdepodobne ani najväčšiu slovenskú nemocnicu, Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Akútnu starostlivosť by nemocnica mala zabezpečiť. "Už v tejto etape sa na zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v maximálnom možnom rozsahu v UNB pripravujeme aj v zmysle dočasného pozastavenia plánovanej zdravotnej starostlivosti," povedala pre TASR hovorkyňa zariadenia Danica Lehocká. V UNB, ktorá sa skladá z piatich nemocníc, je stále v platnosti približne 500 výpovedí lekárov. V tejto súvislosti je podľa Lehockej nemocnica pripravená prijať viaceré opatrenia v podobe zlučovania niektorých oddelení, respektíve kliník, či pracovísk. "Nakoľko reálne počty odchádzajúcich lekárov nám budú definitívne známe až k 30. novembru, nie je možné k dnešnému dňu bližšie špecifikovať, ktorú z pripravených variant budeme musieť z dôvodu zabezpečenia neodkladnej zdravotnej starostlivosti prijať," doplnila. Či sa ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi podarí odvrátiť hrozbu hromadných výpovedí lekárov, zatiaľ nie je jasné. Ani po jeho pondelkovom (21.11.) nočnom rokovaní s lekárskymi odborármi sa totiž nepodarilo dospieť k dohode. Rokovania s lekárskymi odbormi tak pokračujú, dnes sa stretli s poslancami parlamentného výboru pre zdravotníctvo a v stredu (23.11) by mali hovoriť aj s premiérkou Ivetou Radičovou.

Trenčiansky kraj koordinuje krízovú zdravotnú starostlivosť, chce predísť panike

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravuje informácie pre pacientov, v ktorých zdravotníckych zariadeniach sa budú vykonávať jednotlivé činnosti. TSK tak chce zabrániť vypuknutiu paniky medzi pacientmi. Novinárom to dnes povedal predseda TSK Pavol Sedláček. "Stretli sme sa s riaditeľmi všetkých zdravotníckych zariadení v kraji, s riaditeľstvom koordinačného záchranného centra a krajským krízovým manažérom, ktorý podlieha priamo ministerstvu zdravotníctva a povedali sme si, kto aké činnosti môže zabezpečiť. Problémom bude zabezpečenie anestéziologicko-resuscitačnej starostlivosti, kde sa ukazuje dôsledok nerozumnej racionalizácie ešte pred krízovým stavom," povedal Sedláček s tým, že problém je aj v jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Ako dodal, v pondelok (28.11.) by mal byť k dispozícií zoznam, ktoré zariadenia budú akú starostlivosť zabezpečovať a následne o tom budú informovať verejnosť. "Treba si však uvedomiť, že aj zariadenia, kde lekári výpovede nepodali (Myjava, Partizánske, Ilava) budú mať problém kapacitne zvládnuť všetkých pacientov," doplnil Sedláček. Zdôraznil, že ani v takomto režime to nemôže dlho fungovať.

Sedláček pripomenul, že predsedovia samosprávnych krajov trikrát pozývali na stretnutie ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, naposledy 19. septembra. Podľa neho sa ani na jednom rokovaní nezúčastnil. "Na rokovanie pozvali vedúcich odborov zdravotníctva samosprávnych krajov bez vedomia predsedov samosprávnych krajov. Nakoniec, keď sme dostali pozvanie zo dňa na deň, SK8 ma splnomocnila rokovať s pánom ministrom," ozrejmil Sedláček.

Problém podľa neho začal "nekoordinovanou racionalizáciou". V Českej republike podľa neho minister zdravotníctva podpísal s každým hejtmanom memorandum o tom, ktoré oddelenia sa rušia a kto bude zabezpečovať zdravotnú starostlivosť. "U nás nám bolo oznámené, čo sa zredukuje. Niečo sme pripomienkovali, väčšinou to nebolo vypočuté, ako napríklad ARO postele v Trenčianskom kraji," priblížil predseda TSK.

Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Kataríny Zollerovej poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, ktorých zriaďovateľom sú vyššie územné celky (VÚC), je plne v kompetencii VÚC. Všeobecná zdravotná poisťovňa podľa nej minulý týždeň ponúkla týmto nemocniciam navýšenie platieb od 1. decembra 2011. "Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik trikrát pozval predstaviteľov VÚC. Dvakrát sa rokovanie neuskutočnilo. Na posledné stretnutie prišiel iba župan Pavol Sedláček. Dňa 10.10.2011 - pozvánka listom pre hlavných lekárov VÚC na rokovanie s ministrom. Z ôsmich hlavných lekárov sa šesť tesne pred rokovaním ospravedlnilo, preto bolo rokovanie zrušené. Dňa 3.11.2011 - pozvánka listom pre hlavných lekárov VÚC na rokovanie s ministrom. Z ôsmich hlavných lekárov sa sedem tesne pred rokovaním ospravedlnilo. Dňa 11.11.2011 prijal pozvanie ministra na rokovanie župan Pavol Sedláček. Informoval ho, že on zastupuje aj ostatných županov. Rokovanie s ministrom prebehlo," uviedla Zollerová s tým, že ďalšie rokovanie so zástupcami VÚC zo severných oblastí Slovenska je naplánované nadnes na 16. hodinu.

Univerzitná nemocnica v Košiciach avizuje pre výpovede krízový scenár od decembra

V prípade, že nespokojní lekári nestiahnu svoje výpovede, Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v Košiciach plánuje od decembra uplatniť krízový scenár poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pred pár dňami ho avizovala aj košická Detská fakultná nemocnica. UNLP je podľa hovorkyne Jaroslavy Oravcovej pripravená osloviť aj žiadateľov o prijatie do zamestnania. "Súčasťou krízového scenára bude spájanie totožných pracovísk, presúvanie pracovníkov medzi príbuznými odbormi a hospitalizácia pacientov na iných oddeleniach," objasnila dnes pre TASR Oravcová. UNLP chce urobiť všetko preto, aby bola urgentná starostlivosť poskytovaná v plnom rozsahu. "Odkladnú zdravotnú starostlivosť budeme poskytovať v najširšej možnej miere," dodala hovorkyňa. V UNLP doručilo platné výpovede celkovo 238 lekárov a 49 z nich ich neskôr stiahlo. Aktuálny počet výpovedí je k dnešnému dňu 189, čo je necelá štvrtina z celkového počtu 800 lekárov. Najviac výpovedí podávali anestéziológovia, urológovia, pľúcni lekári, neurochirurgovia a onkohematológovia.

Operácie vo FNsP v Prešove prebiehajú v štandardnom režime

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove podľa vyjadrenia jej hovorkyne Renáty Koziakovej momentálne pracuje v riadnom režime. Pripomenula, že výpovedná lehota lekárov, ktorí dali výpovede, plynie do konca novembra a v tejto súvislosti doposiaľ v nemocnici nedošlo k obmedzeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. "V štandardnom režime prebiehajú aj všetky plánované operačné zákroky. Od dnešného dňa do konca mesiaca máme plánovaných ešte 313 operácií," konštatovala Koziaková. Podľa hovorkyne nezaznamenali v posledných dňoch nárast čerpania riadnych dovoleniek a všetky služby sú zabezpečené a zverejnené v rozpisoch. "Krízový plán je pripravený a bol odoslaný na Ministerstvo zdravotníctva SR. Vedenie nemocnice ho zverejní v prípade, že by nedošlo k dohode odborov s ministerstvom," informovala hovorkyňa. V prešovskej fakultnej nemocnici je zamestnaných 330 lekárov, z ktorých 172 k 1. októbru podalo výpoveď. Hovorkyňa informovala, že odvtedy približne 25 lekárov svoju výpoveď stiahlo.

FN v Trenčíne prestáva prijímať pacientov na plánované operácie, hrozí kolaps

V trenčianskej Fakultnej nemocnici (FN) prestanú od stredy 23. novembra prijímať pacientov na plánované zákroky a prijímať budú len akútne prípady. Tento stav však podľa námestníčky riaditeľa FN v Trenčíne Terézie Drobnej môže trvať len niekoľko dní, potom hrozí kolaps zdravotníctva. "Do konca mesiaca budú musieť oddelenia poprepúšťať pacientov, ktorých bude možné prepustiť, aby nezostali plné oddelenia. Úplne zatvorená bude gynekologicko-pôrodnícka klinika, novorodenecké, detské, ušno-nosno-krčné oddelenie, neurologické, pľúcne a rehabilitačné oddelenie," povedala Drobná s tým, že ostatné oddelenia budú zabezpečovať len akútnu zdravotnícku starostlivosť. Ako dodala, v chirurgickom pavilóne zostali na každom oddelení nejakí lekári. Všetky chirurgické odbory sa podľa nej spoja, aby vytvorili operačný tím, ktorý bude zabezpečovať akútnu zdravotnícku starostlivosť – či už traumatologické alebo bežné operačné zákroky. "Najmenšie obmedzenie bude mať očné oddelenie, to bude fungovať v relatívne normálnom režime, i keď niektorá očná ambulancia môže byť zatvorená," ozrejmila Drobná. Ženy z Trenčína tak budú podľa Drobnej chodiť rodiť do Piešťan, Bánoviec a Ilavy, akútni pacienti s koronárnymi príhodami, kardiaci s infarktmi budú prevážaní do Fakultnej nemocnice v Nitre, interných pacientov vyžadujúcich jednotku intenzívnej starostlivosti zoberú podľa nej aj do Nového Mesta nad Váhom a Ilavy. Detských pacientov, pokiaľ budú vyžadovať hospitalizáciu, prijmú do nemocníc v Bojniciach a v Považskej Bystrici, časť neurologických pacientov zvládnu v Trenčíne, časť budú posielať do Nitry. "Ak sa situácia nezmení, zdravotníctvu hrozí kolaps. To sa dá vydržať chvíľu, neviem v tomto momente povedať koľko – jeden, dva, tri, štyri dni, týždeň. Ale určite tí zdravotníci, ktorí zostávajú, nemôžu zabezpečiť plnohodnotnú zdravotnícku starostlivosť. Tí ľudia čo tu zostanú, tu budú 24 hodín denne, dlhšie ako týždeň to nevydržia," zdôraznila Drobná.

Vedenie nemocnice v Bojniciach v súčasnosti rieši zabezpečenie prevádzky od decembra

Vedenie Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach v súčasnosti rieši, ako bude zabezpečená prevádzka nemocnice od začiatku decembra tohto roka. V nemocnici sa počet výpovedí nezmenil. "Evidujeme 51 výpovedí lekárov," podotkol námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ján Belanský. Nemocnica zatiaľ podľa jeho slov náhradu za odchádzajúcich odborníkov nemá. Odchádzajúci lekári si podľa jeho vyjadrení dovolenku v týchto dňoch nečerpajú a neodmietajú ani nadčasy. Riaditeľ nemocnice Ladislav Gerlich pred časom podotkol, že zariadenie bude po odchode lekárov poskytovať zdravotnú starostlivosť s tým personálom, ktorý bude k dispozícii. "Niektoré činnosti pôjdu v plnom, niektoré v obmedzenom rozsahu a niektoré nebudú zabezpečené vôbec," podotkol pred časom.

Banskobystrická nemocnica začína rušiť plánované operácie

Banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta začína rušiť plánované operácie, pričom pacienti by do konca týždňa mali byť prepustení domov. "Ide o všetky plánované operácie, pri ktorých predpokladáme prepustenie do konca novembra. Týka sa to samozrejme len oddelení, ktoré nebudú schopné od 1. decembra plnej prevádzky," povedal pre TASR riaditeľ nemocnice Michal Bucek. Ozrejmil, že tieto opatrenia sa okrem ortopédie týkajú aj oddelenia plastickej chirurgie, kde podali v rámci odborárskej akcie výpovede takmer všetci lekári. Na plastickej chirurgii by tak v prípade reálneho odchodu lekárov mala fungovať iba ambulancia, na ortopédii nemá byť v prevádzke ani tá. Podľa Buceka sa pacienti, ktorým sa zruší operácia, môžu objednať v nemocnici, ktorá je spádovo najbližšia a zabezpečuje predmetné operácie. Napriek rušeniu plánovaných operácii však garantoval, že aj v prípade odchodu lekárov, bude nemocnica vedieť poskytnúť akútnu zdravotnú starostlivosť. Či sa ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi podarí odvrátiť hrozbu hromadných výpovedí lekárov, zatiaľ nie je jasné. Ani po jeho pondelkovom (21.11.) nočnom rokovaní s lekárskymi odborármi sa totiž nepodarilo dospieť k dohode. Rokovania s lekárskymi odbormi tak pokračujú, dnes sa stretávajú s poslancami parlamentného výboru pre zdravotníctvo a v stredu (23.11) by mali hovoriť aj s premiérkou Ivetou Radičovou.

21.11.2011

Nemocnice ŽSK zrušia od utorka plánované operácie

Nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Tvrdošíne, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši a Čadci od utorka (22. novembra) zrušia plánované operácie. Na tlačovej konferencii o tom dnes v Žiline informoval podpredseda ŽSK Jozef Štrba. „Všetkých pacientov, ktorí mali plánované operácie, budú nemocnice informovať o preložení na dobu neurčitú, respektíve posielať do Univerzitnej nemocnice Martin a Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Ak nedôjde k zmene situácie, tak od 28. novembra 2011 nebudú naše nemocnice poskytovať ani akútnu zdravotnú starostlivosť,“ povedal Štrba.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ponúka podľa hovorkyne Kataríny Zollerovej pre pacientov, o ktorých sa vyšší územný celok (VÚC) Žilina nechce postarať, pomoc v podobe nemocníc Ružomberok a Martin. „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, ktorých zriaďovateľom je VÚC, je plne v kompetencii VÚC. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) minulý týždeň ponúkla týmto nemocniciam navýšenie platieb od 1. decembra 2011. Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik žiadal zástupcov VÚC o rokovanie trikrát, žiaľ, ani raz neprišli. Na jedno rokovanie prišiel iba predseda trenčianskeho VÚC Milan Sedláček. Ďalšie rokovanie so zástupcami VÚC zo severných oblastí Slovenska je naplánované na utorok 22. 11. 2011,“ informovala Zollerová. Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Anna Majbíková označila situáciu za veľmi vážnu. „Krízový štáb zasadá každý druhý deň. Keďže sa situácia vo výpovediach nemení, je naďalej vážna a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia. V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou (NsP) v Trstenej dali výpovede všetci lekári na oddelení gynekológie a pôrodníctva, v Dolnooravskej NsP sú to Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), röntgenologické oddelenie, oddelenie chirurgické a ortopedické, v Liptovskej NsP je to OAIM, oddelenie chirurgické a v Kysuckej NsP v Čadci ostáva časť lekárov na všetkých oddeleniach. Preto je Kysucká nemocnica na krátku dobu schopná poskytovať akútnu zdravotnú starostlivosť. Ale len v obmedzenom množstve,“ uviedla Majbíková. Najkritickejšia je situácia v Dolnooravskej NsP v Dolnom Kubíne. Podľa jej riaditeľa Jozefa Mintála dalo výpoveď 45 zo 70 lekárov. „Nemocnica nebude schopná poskytovať žiadne operačné výkony, pretože všetci lekári na operačných odboroch dali výpovede, s výnimkou gynekológie. Tam síce lekári ostali, ale vzhľadom na to, že nám dali výpovede všetci pracovníci, ktorí robia na röntgenoch a CT a všetci anesteziológovia, tým pádom nie sme schopní robiť ani akútnu zdravotnú starostlivosť. Nebudeme ju poskytovať. A z toho titulu sa obávame o ohrozenie zdravia a o život pacienta,“ dodal Mintál. „V prípade neschopnosti niektorých nemocníc zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť budeme pacientov transportovať do najbližších dostupných nemocníc. Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, tak ako Záchranná zdravotná služba, majú možnosti zvýšiť v prípade potreby svoje kapacity a byť tak nápomocní v danej situácii,“ povedala manažérka marketingu a komunikácie s verejnosťou Dominika Šulková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: