Plesne v bytoch a v domácnostiach

Plesne v bytoch a v domácnostiach
Zdroj: bigstockphoto.com

Vonkajšie plesne sú nevyhnutnou súčasťou prírody a majú v nej nezastupiteľnú funkciu. Spóry plesní však môžu vyvolať rôzne alergie dýchacích ciest, alebo zhoršujú priebeh kožných ochorení. Voľným okom pozorujeme plesne ako rôznofarebné nárasty – biele, zelené, krémové, žlté, modré, čierne alebo sivé, čo je dané prítomnosťou ich pigmentov. Základ ich tela tvorí hubové vlákno – hýfa, zložito sa ďalej rozvetvujúce. Plesne sa rozmnožujú uvoľňovaním spór do ovzdušia, na okolité predmety a priestory. Podmienkou pre rozmnožovanie plesní je 20 – 23 °C, primerané teplo, kyslík a hlavne vlhkosť. Plesne rozoznávame vonkajšie, označované aj ako prírodné a bytové – umelé.

Príčiny výskytu plesní v bytoch

Hlavnou príčinou rozvoja plesní v bytových priestoroch je zvýšená vlhkosť objektu, t. j. narušenie rovnováhy medzi zdrojom a odvádzaním vlhkosti. Zvýšený výskyt plesní pozorujeme v byte najmä pri nadmernej vlhkosti v malých priestoroch spôsobených činnosťou(napr. varením, praním, sušením bielizne) ako nedostatočne vetraných priestoroch. Nadmerný počet kvetín, ako aj veľké vodné plochy (akvárium), v bytovom priestore môžu byť príčinou výskytu plesní.

Ako škodia plesne?

Spóry uvoľňované do ovzdušia predstavujú u vnímavých jedincov riziko vzniku či zhoršenia ochorení alergických (priedušková astma, alergická nádcha), dýchacích resp. kožných. Plesňové ochorenia vyvolávajú najčastejšie huby z radu dermatofýt alebo kvasinkové infekcie spôsobené rodom Candida. Konzumácia zaplesnených potravín prináša riziko otravy plesňovými jedmi – mykotoxínmi.

Prevencia – nedajte plesniam šancu!

Skontrolujte či máte v byte vlhké miestnosti a zistite, čo môže byť príčinou (napr. zatekajúca voda, presakovanie, zadržiavanie vlhkosti, veľké akvárium, veľa kvetín), Jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení je pravidelné vetranie celého bytu, no najmä kuchyne, kúpeľne. Prúdenie vzduchu zabraňuje vznik plesní.

  • neposkytnite plesniam živnú pôdu vo zvyšných potravinách
  • umiestnite nábytok s určitým odstupom od steny
  • pri novostavbách: pred uvedením do prevádzky nechajte dôkladne vyschnúť steny; uprednostnite tvar strechy zaisťujúci rýchly odvod vody; vybudujte vhodnú hydroizoláciou a drenáž budovy; starajte sa o strešnú krytinu, udržiavajte funkčnosť odkvapov a dažďových zvodov
  • udržiavajte funkčnosť rozvodov vody a kanalizácie
  • kontrolujte ústredné kúrenie a vodovodné batérie (tesnosť kohútikov);
  • zabezpečte účinné odsávacie zariadenia v kuchyniach a kúpeľniach
  • používajte preventívne konzervačné prostriedky proti výskytu plesní (ochranné prípravky na drevo a murivo, náterové hmoty, farby) 

Odstránenie plesní

Na odstránenie plesní sa používajú fungicídne – protiplesňové prípravky. Dezinfekčný prostriedok sa volí podľa rozsahu postihnutia, druhu materiálu a prostredia výskytu. Ostránenie plesní zo stien robíme postrekovaním alebo stieraním napadnutého miesta tkaninou namočenou v dezinfekčnom prípravku s protiplesňovým účinkom. Ďalšou možnosťou je ponorenie predmetov do dezinfekčného roztoku, mechanické očistenie a usušenie. Očistené plochy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami je potrebné dôkladne umyť vodou a usušiť.

Treba pamätať na to, že vždy ide len o dočasné a jednorazové odstránenie plesní. Trvalé odstránenie plesní je možné až po zistení primárnej príčiny vzniku plesní.

Autor článku: Mgr. Slávka Mrosková, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: