Vzniká manuál pre hodnotenie kvality hlásených dát o chorobách v EÚ

Prispieť spolu s pracovníkmi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC - European Centre for Disease Control) ku vzniku užívateľsky prijateľného elektronického manuálu, ktorý umožní monitorovať a hodnotiť kvalitu hlásených dát o chorobách, bolo cieľom vzniku novej pracovnej skupiny pri ECDC.
Jej členovia - zástupcovia členských krajín EÚ, USA, ako aj pracovníci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ECDC - sa v ostatných dňoch stretli v Budapešti, aby sa aktívne podieľali na tvorbe tohto manuálu. Medzi účastníkmi bola aj zástupkyňa Slovenskej republiky Jana Kerlik z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

"Tvorba manuálu pre monitoring a hodnotenie kvality hlásených dát je jedným z projektov ECDC s cieľom kontinuálne zlepšiť porovnateľnosť dát hlásených zo surveillance systémov zameraných na epidemiologickú bdelosť krajín EÚ, EEA (Európsky hospodársky priestor) a EFTA (Európske združenie voľného obchodu) na úrovni EÚ," podotkla Kerlik. Manuál by mal podľa jej slov obsahovať teoretické a praktické informácie, ktoré by mali byť použiteľné pre všetky EÚ, EEA a EFTA krajiny na ďalšie skvalitnenie hlásenia dát. Na budapeštianskom stretnutí sa odborníci venovali aj samotnému návrhu tvorby manuálu. Vytvorili sa dve pracovné skupiny, v ktorých sa diskutovalo o možnostiach, ako nastaviť systém sledovania kvality hlásených dát a ako vykonávať hodnotenie kvality monitorovacieho systému. V závere si zúčastnení zadefinovali najbližšie plány a kroky k postupu práce v danej oblasti.

"Prínosom stretnutia bola hlavne výmena informácií týkajúcich sa tvorby manuálu a dohodnutie sa na spoluautorstve jeho vybraných kapitol, ktorý štandardnými metódami umožní monitorovať a hodnotiť kvalitu hlásených dát na úrovni jednotlivých krajín EÚ, EEA a EFTA. Banskobystrický RÚVZ ako hlavný zodpovedný činiteľ v hlásení dát infekčných ochorení do európskych štruktúr prispeje spoluautorstvom k tvorbe manuálu, ktorý by mal viesť k zníženiu incidencie a prevalencie prenosných ochorení," dodala Kerlik.

TASR informovala hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica Mária Tolnayová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: