Stanovisko MZ SR k zvyšovaniu platov

Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojom memorande navrhlo, aby sa plat každého lekára zvýšil paušálne o 300 eur. LOZ to na rokovaní s premiérkou odmietlo. Premiérka Iveta Radičová akceptovala návrh LOZ, aby sa platy zvyšovali na základe odbornosti a odpracovaných rokov. Na základe Príkazu ministra zdravotníctva je riaditeľ povinný rozdeliť sumu, ktorá sa rovná počtu lekárov v nemocnici krát 300 eur na budúci rok. Nemocnice teda dostanú plnú sumu tak, aby mohli zvýšiť plat každému lekárovi. Je len na rozhodnutí riaditeľa nemocnice, ako tento balík peňazí rozdelí. Podľa informácií MZ SR sa niektorí riaditelia rozhodli, že zvýšia plat všetkých lekárov rovnako. Minimálny základný plat lekára od 1.4.2012 sa podľa memoranda bude rovnať 900 eur (plus všetky príplatky). V memorande sa Vláda SR okrem iného zaväzuje zabezpečiť, aby im nebol znížený plat oproti ich platu, ktorý dosahovali pred podaním výpovede.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: