Kam speje očkovanie detí na Slovensku?

Od 1. decembra 2011 nadobúda účinnosť vládou schválený Zákon o liekoch, ktorého súčasťou je zmena v systéme úhrady vakcín v rámci povinného očkovania. Tento zákon vytvára situáciu, kde sú detskí lekári medzičlánkom vo financovaní vakcín. Prijatie zákona vyvolalo vlnu odporu a protestov v radoch detských lekárov, ktorých sa očkovanie hlavne týka.

Po protestoch všeobecných lekárov pre deti a dorast z celého Slovenska proti tomuto nezmyselnému zásahu do systému očkovania rokovala prezidentka Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast MUDr. Kvetoslava Prcúchová dňa 24.11.2011 s ministrom zdravotníctva SR a následne dňa 25.11.2011 aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kde poukázala na problémy, ktoré so sebou prináša nový spôsob osobitnej úhrady očkovacích látok. Očkovacie látky na povinné očkovanie detí nie sú lacnou záležitosťou. Na Slovensku stoja cca 24 miliónov Eur ročne. Očkovanie je povinné zo zákona a plne hradené zo zdravotného poistenia.

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast roky upozorňovala ministrov zdravotníctva na zlú situáciu, ktorá je v primárnej starostlivosti o deti. Žiadny z ministrov túto kritickú situáciu v odbore systematicky neriešil. Napriek tomu detskí lekári nevytvárajú dlhy v systéme zdravotnej starostlivosti a zaočkovanosť detí v SR patrí medzi najlepšie v Európe.

Namiesto riešenia situácie podfinancovania ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast majú byť detské ambulancie vystavené ďalšej ekonomickej a administratívnej záťaži. Detskí lekári sú nútení stať sa obchodníkmi s vakcínami. Všeobecní lekári pre deti a dorast poslali ministrovi zdravotníctva SR otvorený list so stanoviskom, kde žiadajú zachovanie doterajšieho bezproblémového spôsobu zabezpečovania očkovacích látok.

Nechajte detských lekárov na Slovensku liečiť deti!

Prílohy: zoznam otázok pre ministra zdravotníctva, otvorený list

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: