ÚDZS zatiaľ neeviduje podnety pre výpovede lekárov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zatiaľ neeviduje podnety, ktoré by súviseli s hromadnými výpoveďami lekárov. Šéf úradu Ján Gajdoš v tejto súvislosti apeluje na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby bol každý pacient vyšetrený lekárom a aby bol posúdený jeho zdravotný stav z hľadiska potreby odkladnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti. "V prípade potreby neodkladnej starostlivosti je povinnosťou každého poskytovateľa ju poskytnúť," upozornila pre TASR hovorkyňa Radoslava Muchová.

Poukázala na to, že povinnosťou každého poskytovateľa je poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, rovnako je jeho povinnosťou poskytnúť neodkladnú starostlivosť. "Ak to nie je možné zo strany daného pracoviska, je potrebné kooperovať s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo so zdravotnou poisťovňou," povedala Muchová. Vysvetlila, že poisťovňa je povinná uhradiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť aj tomu poskytovateľovi, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu.

Úrad chce prostredníctvom svojich pobočiek monitorovať stav, čo sa týka dostupnosti aj správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a tiež plánuje poskytovať poradenstvo občanom, poskytovateľom a zdravotným poisťovniam. "Pre tento účel budú v regiónoch na pobočkách úradu zriadené infolinky, ktoré úrad v krátkom čase zverejní na webovej stránke. Každý občan, ktorý má podozrenie na pochybenie v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti, sa môže obrátiť na ÚDZS" zhrnula.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: