Pre krízovú situáciu v zdravotníctve vláda schválila núdzový stav

Vláda SR dnes na svojom mimoriadnom rokovaní schválila na návrh ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika vyhlásenie núdzového stavu. Kabinet tak reagoval na hrozbu hromadných výpovedí asi tretiny lekárov zo slovenských nemocníc potom, čo vláda v piatok (25.11.) nedospela k dohode s lekárskymi odbormi. Premiérka Iveta Radičová ozrejmila, že núdzový stav sa dotkne 15 nemocníc v 13 z 50 obvodov Slovenska.

Šéfka kabinetu viackrát zdôraznila, že núdzový stav sa nebude týkať celých zdravotných zariadení, ale konkrétnych lekárov, ktorí budú pre riadne fungovanie nevyhnutní. Z 15 zdravotných zariadení, ktorých sa tento stav dotkne, v šiestich bude núdzový stav trvať len niekoľko dní. Medzi takými sú po dve nemocnice v Bratislave a Košiciach a po jednej nemocnici v Banskej Bystrici a Poprade.

"Chcem ubezpečiť občanov, že vláda zabezpečila svojím rozhodnutím a prijatými opatreniami akútnu aj odkladnú zdravotnú starostlivosť," podčiarkla šéfka vládneho kabinetu. Zároveň priblížila, že toto rozhodnutie sa jednotlivým členom kabinetu neprijímalo ľahko. Minister Uhliarik poukázal na to, že niektoré nemocnice fungujú bez problémov, avšak pokiaľ by nedošlo k vyhláseniu núdzového stavu, boli by v krátkom čase zavalené množstvom pacientov a mohli by sa aj tieto zariadenia dostať do krízovej situácie. Šéf rezortu verí, že lekári pochopia, že vláda je pripravená na dohodu. V prípade neúspechu chce v nemocniciach pristúpiť k racionalizačným opatreniam, ako je spájanie niektorých oddelení či racionalizácia lôžok.

Ako vyplýva z ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb. Núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Podľa právnej normy možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. V čase takéhoto stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v určenom rozsahu

K 1. októbru tohto roka podalo podľa vzoru českých kolegov výpovede vyše 2400 lekárov, ktorí pracujú v slovenských nemocniciach, asi 400 z nich svoje výpovede stiahlo. Vo výpovedi je stále asi 2000 lekárov. Zdravotníci sa rozhodli siahnuť po radikálnom riešení pre neakceptovanie ich štyroch požiadaviek.

Núdzový stav sa dotkne 15 nemocníc, v šiestich by mal trvať iba pár dní

Vyhlásenie núdzového stavu, ktoré dnes schválila vláda na svojom mimoriadnom rokovaní, sa dotkne 15 zdravotníckych zariadení v 13 obvodoch Slovenska. Ako avizovala premiérka Iveta Radičová, v šiestich nemocniciach by mal núdzový stav trvať iba pár dní maximálne týždeň. TASR prináša zoznam dotknutých zdravotníckych zariadení, ako prvé sú uvedené najohrozenejšie nemocnice.

 • Fakultná nemocnica Trnava (chýba 20 anestéziológov)
 • Fakultná nemocnica Trenčín (chýba 11 gynekológov, 6 neonatológov, 9 pediatrov, 6 ortopédov, 9 neurológov)
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom Bojnice (chýba 11 anesteziológov, 7 gynekológov, 7 chirurgov, 2 ORL lekári)
 • Fakultná nemocnica Žilina (chýba 20 anesteziológov, 6 gynekológov, 5 neonatológov, 7 chirurgov, 10 traumatológov, 4 ortopédi, 4 neurochirurgovia, 5 psychiatri)
 • Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená (chýbajú 3 anestéziológovia, 6 gynekológov, 1 neonatológ, 5 pediatrov)
 • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jegého Dolný Kubín (chýbajú 4 anestéziológovia, 1 neonatológ, 7 chirurgov, 6 ortopédov, 6 neurológov)
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (chýbajú 4 anestéziológovia, 3 gynekológovia, 3 chirurgovia)
 • Fakultná nemocnica Prešov (chýba 20 anestéziológov, 7 gynekológov, 12 neonatológov/pediatrov, 10 chirurgov, 16 traumatológov, 10 neurológov)
 • Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš (chýba 10 anestéziológov, 1 gynekológ, 8 chirurgov, 3 traumatológovia, 3 rádiológovia)
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (chýba 42 anestéziológov, 14 neurochirurgov)
 • Detská fakultná nemocnica Košice (chýba 5 neonatológov, 5 chirurgov)
 • Univerzitná nemocnica Bratislava (chýba 5 neonatológov)
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave (chýba 5 chirurgov)
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta Banská Bystrica (chýba 6 neonatológov)
 • Nemocnica Poprad, a.s (chýba 7 anestéziológov, 4 chirurgovia, 7 traumatológov/ortopédov, 5 neurológov)

Odborom nie je jasné, ktorých lekárov sa dotkne núdzový stav

Lekárske odborové združenie (LOZ) nechápe, ktorých lekárov sa bude týkať uloženie pracovnej povinnosti v súvislosti s núdzovým stavom, ktorého vyhlásenie dnes odobrila vláda. " Nechápeme, ako máme vedieť o núdzovom stave, keď nám nič nebolo doručené...Vláda nás o týchto veciach neinformovala, nepoznáme rozsah pracovných povinností, nepoznáme mená, ktorým má byť pracovná povinnosť uložená," reagovalo na svojom webe LOZ. Lekárski odborári avizovali, že akonáhle vláda zverejní podmienky núdzového stavu, budú lekárov informovať o právnych krokoch, ako uplatniť ich ústavné práva na medzinárodných inštitúciách. "Vyhlásením núdzového stavu, vznikla vláde ústavná povinnosť prijať všetky potrebné opatrenia pre odstránenie stavu núdze. Opakujeme všetky. Vláda má od nás na stole ponuku riešenia stavu núdze a vyzývame ju, aby si splnila svoju ústavnú povinnosť," konštatovali odbory. Vláda SR dnes na svojom mimoriadnom rokovaní schválila na návrh ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika vyhlásenie núdzového stavu. Kabinet tak reagoval na hrozbu hromadných výpovedí asi tretiny lekárov zo slovenských nemocníc potom, čo vláda v piatok (25.11.) nedospela k dohode s lekárskymi odbormi. Premiérka Iveta Radičová ozrejmila, že núdzový stav sa dotkne 15 nemocníc v 13 z 50 obvodov Slovenska.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: