Infolinky pre pacientov

Hotline linka bude v každej nemocnici v prevádzke 24 hodín denne. Linky začnú fungovať od stredy 30. novembra od 12.00 h. Pacienti sa môžu priamo v konkrétnej nemocnici informovať o stave svojej plánovanej operácie, o vývoji situácie a zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súčasne budú posilnené aj linky pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (155) tak, že každá nemocnica bude mať zriadený vlastnú hotline na číslo 155.

Zoznam hotline liniek pre pacientov MZ SR – 02/59373200

Nemocnica Poprad, a. s. – 052/7125525, 310
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica – 048/4726501
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – 02/59371566
Detská FN Košice – 0910 900 561
Fakultná nemocnica Nitra – 0904 265 526
Fakultná nemocnica Trenčín – 032/6566250
Fakultná nemocnica Trnava – 033/5938106
FNsP F. D. Roosvelta, B. Bystrica – 0917 714 909
FNsP Nové Zámky – 035/6912736
FNsP Žilina – 041/5110370
FNsP J. A. Reimana Prešov – 051/7011111
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany – 033/7955201
NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov – 054/4788665
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – 055/6153056, 0905 217 502
Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy – 052/4414111 – stála služba, 052/4414413
ForLife, n. o., Komárno – 0915 791 178
HNsP Trstená – 043/5307211
KNsP Čadca – 041/4604111
LNsP Liptovský Mikuláš – dnes (28.11.2011) do 15.00 h 044/5563502, od 15.00 h 044/5563327
NsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín – interná príjmová ambulancia – 043/5801460, chirurgická príjmová ambulancia – 043/5801253
NsP Levice – 036/6379181, 183
NsP Považská Bystrica – 042/4304111, 112
NsP Spišská Nová Ves – 053/4199111
NsP Topoľčany – 038/5351111
NsP Prievidza (Bojnice) – 046/5112175
ÚVN SNP Ružomberok – 044/4382626
NsP Stará Ľubovňa – 0911 480 786

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: