Špecialisti chcú 1. decembra zavreté ambulancie

Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) vyzýva pacientov, aby sa pripojili k jej protestu tým, že 1. decembra nenavštívia ambulancie súkromných ani štátnych lekárov, ale zamieria do nemocníc. Zároveň vyzvala svojich kolegov z ambulancií, aby v tento deň nepracovali a "nesprávali sa pokrytecky". "Akútna starostlivosť bude poskytnutá ako vždy doteraz, v nemocničných zariadeniach," vyhlásil prezident SLÚŠ Andrej Janco v Košiciach. Pacienti podľa neho "skutočne chápu", prečo to špecialisti robia. Zároveň si je istý veľkou podporou všetkých lekárov. Termín 1. december si podľa neho vybrali preto, že ide o deň, kedy uplynú výpovedné lehoty nespokojných lekárov, ktorí podali výpovede a o pár dní na to, sa má schvaľovať rozpočet. "Je to na to, aby sme prinútili vládu plniť si svoje povinnosti." Janco vyhlásil rok 2012 ako rok ohrozenia zdravotnej bezpečnosti občanov Slovenska v prípade, že sa nepodarí zabrániť poklesu platieb za poistencov štátu na štyri percentá. Žiadajú päť percent. Samotný štrajk ambulantných lekárov a protesty nemocničných lekárov organizujú podľa Janca kvôli ochrane zdravia. Špecialisti tvrdia, že chcú zdravotnú starostlivosť poskytovať, na to však podľa nich musia byť splnené základné podmienky. "Dostatok financií na jej uhradenie." Tiež hovoria, že svojím postupom nezrádzajú svojich pacientov. Podľa Janca lekári uznávajú dôležitosť aj iných povolaní, ale zdravotníctvo sa od všetkých líši jedným zásadným významom. "Potrebujú ho všetci bez rozdielu veku a pohlavia, stavu a majetkových pomerov." SLÚŠ takisto vláde vyčíta, že neboli prizvaní na rokovania s lekármi.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: