Pre núdzový stav dnes zasadal Krízový štáb Prezídia Policajného zboru

V súvislosti s núdzovým stavom týkajúcim sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý vyhlásila vláda SR v pondelok (28.11.), dnes zasadal Krízový štáb Prezídia Policajného zboru (PZ) SR pod vedením prezidenta PZ Jaroslava Spišiaka. TASR informoval hovorca ministerstva vnútra Gábor Grendel.

"PZ SR bude na základe prijatých úloh v čase a v oblastiach vyhláseného núdzového stavu postupovať jednotne a zákonne na celom území SR. Všetky služby PZ prijali také opatrenia, aby policajti zabezpečovali ochranu životov, zdravia a majetku občanov," povedal hovorca. Poriadková polícia bude podľa neho obvody intenzívnejšie monitorovať a dohliadne na verejný poriadok. Dopravná polícia má povinnosť dohliadať na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, tiež v prípade potreby bude asistovať pri eskortách akútnych stavov do fungujúcich nemocníc v inom obvode. Kriminálna polícia bude v zmysle zákona riešiť všetky podnety, ktoré zistí, alebo jej budú v súvislosti s neposkytnutím akútnej zdravotnej starostlivosti oznámené okamžite a nekompromisne.

"Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR vydala metodický pokyn, ktorý ukladá obvodným úradom zabezpečiť pracovnú povinnosť na výkon zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovať právo na štrajk počas núdzového stavu," spomenul Grendel ďalšie prijaté opatrenia.

Rezort navyše odporučil obvodným úradom, v ktorých je vyhlásený núdzový stav, aby zvolali rokovanie Bezpečnostnej rady obvodu. Tá by mala prijať uznesenie, ktorým zaviaže riaditeľov príslušných nemocníc k uloženiu pracovnej povinnosti konkrétnym osobám tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť. Na územiach, kde je vyhlásený núdzový stav, by mali obvodné úrady prijať opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku.

Podľa Grendela sú policajti pripravení na vyhlásený núdzový stav v obvodoch určených vládou SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: