Poradňa pre prevenciu HIV/AIDS funguje pri RÚVZ od roku 1993

Jednou z najúspešnejších kampaní zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day), ktorý si svet pripomína 1. decembra už po 20. raz. Pre TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.

"K 30. septembru 2011 bolo na Slovensku evidovaných 373 HIV pozitívnych ľudí, z toho u 60 osôb už prepuklo ochorenie AIDS. V Banskobystrickom kraji evidujeme 28 HIV pozitívnych ľudí, u siedmich z nich už prepuklo ochorenie AIDS," informoval Pavol Lokša z Odboru epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zároveň vedie Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS. Poradňa vznikla pri banskobystrickom RÚVZ v roku 1993. Poradenstvo pre klientov vykonáva priamo v poradni, kde tiež robí klientom odbery krvi, alebo na vyhradenej telefonickej linke 415 42 26. K 23. novembru tohto roka požiadalo o konzultáciu celkom 288 klientov, odobraných bolo 110 vzoriek krvi, z toho anonymných bolo 42 odberov. "Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom," uviedol Lokša.

Hovorkyňa priblížila, že súčasťou práce poradne je už piaty rok aj realizácia projektu Hrou proti AIDS, na ktorom sa zúčastňujú mladí ľudia zo základných a stredných škôl. Cieľom je dať mládeži netradičným spôsobom, hrou, možnosť získať základné informácie o spôsoboch prenosu vírusu HIV i ďalších pohlavne prenosných infekciách. Ďalej o ochrane pred nežiaducim otehotnením. Umožňuje im aj premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových skupinách. Na projekte sa v tomto roku zúčastnilo 266 žiakov a študentov z okresov Banská Bystrica a Brezno. Lokša zdôraznil, že prevencia je stále založená na vernosti partnerovi, bezpečnejšom sexe s použitím prezervatívu, vyhýbaní sa intravenóznemu užívaniu drog či aplikácii tetovania a piercingu od neznámych ľudí.

Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka (Red Ribbon). Tento symbol je tiež začlenený do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS. Každý rok si ho pripomíname pod novým heslom poukazujúcim na rôzne aspekty problematiky tohto ochorenia. Tento rok je hlavnou témou Nulový počet úmrtí (Zero AIDS related deaths).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: