Neštátne nemocnice žiadajú garanciu zdrojov na vyššie platy lekárov

Malé neštátne nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) požadujú jednoznačnú garanciu ministra zdravotníctva a vlády SR, že avizované navýšenie miezd pre lekárov bude kryté navýšením finančných prostriedkov zo zdravotných poisťovní. "Všeobecnou zdravotnou poisťovňou medializovaná informácia, že navýšenie miezd bude kryté z disponibilných zdrojov poisťovne, vyvoláva u ANS pochybnosti o dostatočnosti takéhoto krytia," informovala asociácia. Poukázala na to, že v prípade, že nedôjde ku dostatočnému navýšeniu finančných prostriedkov zo strany zdravotných poisťovní, avizované navýšenie platov v nemocniciach združených v ANS nebude možné realizovať. Neštátne nemocnice okrem toho žiadajú o úpravu návrhu štátneho rozpočtu a zvýšenie platby za poistencov štátu pre rok 2012. "Schválenie predloženého návrhu štátneho rozpočtu bude viesť ku prehĺbeniu krízy v zdravotníctve a krízová situácia z roku 2011 sa prenesie do roku 2012," tvrdí ANS. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa dnes informovala, že sa v priebehu novembra dohodla s nemocnicami združenými v ANS a ostatnými strednými a malými nemocnicami na zvýšení platieb o 20 percent na ústavné pohotovostné služby a v priemere 7,5 percenta na lôžkovú starostlivosť.

VšZP garantuje platby poskytovateľom, ktorí sa postarajú o pacientov

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a. s., sa v priebehu novembra dohodla s nemocnicami združenými v Asociácii nemocníc Slovenska a ostatnými strednými a malými nemocnicami na zvýšení platieb o 20 percent na ústavné pohotovostné služby a v priemere 7,5 percenta na lôžkovú starostlivosť. V prípade, že pre výpovede lekárov nebude niektorá nemocnica schopná poskytnúť pacientovi adekvátnu zdravotnú starostlivosť, VšZP presunie finančné prostriedky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý pacientovi túto liečbu reálne zabezpečí. VšZP je zároveň pripravená promptne riešiť aj všetky ďalšie aktuálne problémy, ktoré môžu vzniknúť pri zabezpečovaní liečby pre jej poistencov, vrátane financovania prevozu do iných zdravotníckych zariadení a podobne. TASR informovala hovorkyňa VšZP Petra Balážová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: