Aktuálny stav v nemocniciach - 30.11.2011 19:00

Na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR od riaditeľov nemocníc, ktoré sú postihnuté výpoveďami a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby bola situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku o 17.00 stabilizovaná.

Všetky nemocnice poskytujú minimálne akútnu zdravotnú starostlivosť na základe núdzového stavu, alebo Plánu B Ministerstva zdravotníctva SR. Akútnu zdravotnú starostlivosť poskytuje aj nemocnica v Liptovskom Mikuláši, kde väčšina lekárov stiahla výpovede. Konkrétne počty stiahnutých výpovedí zverejní MZ SR približne o hodinu. DFN Košice – pracuje v riadnom režime UN L. Pasteura Košice – pracuje v riadnom režime Nemocnica Poprad – pracuje v riadnom režime FN Prešov – vie zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť Nemocnica Trstená – pracuje v riadnom režime, okrem gynekológie FN Banská Bystrica – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť Nemocnica Liptovský Mikuláš – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť Nemocnica Čadca – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť Nemocnica Bojnice – pracuje v riadnom režime na základe Núdzového stavu Nemocnica Dolný Kubín – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť FN Trnava – problematické ARO a neurológia. Prevoz pacientov je zabezpečený. FN Nitra – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť Nemocnica Považský Bystrica – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť FN Žilina – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ARO a gynekológia pracujú s počtom lekárov ako cez víkend Nemocnica Dolný Kubín – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť UN BA – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť DFN Bratislava – vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Vo výpovedi zostáva 636 lekárov

V nemocniciach, ktoré sú v núdzovom režime (16) stiahlo dnes výpoveď 276 lekárov. Vo výpovedi stále zostáva 636 lekárov, z celkového počtu 1339 podaných výpovedí. Informácie Ministerstvu zdravotníctva SR poskytli riaditelia jednotlivých nemocníc. Riaditelia všetkých nemocníc, ktoré sú v núdzovom režime deklarujú, že vedia zabezpečiť minimálne akútnu zdravotnú starostlivosť. Nemocnice, ktoré nie sú v núdzovom režime (80) poskytovali komplexnú alebo obmedzenú zdravotnú starostlivosť na základe Plánu B Ministerstva zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: