Starostlivosť o dieťa

Starostlivosť o dieťa
Zdroj: bigstockphoto.com

Výchova zdravého novorodenca a malého dieťaťa vyžaduje zručnosti a vedomosti, ktoré by mali rodičia získať rýchlo a jednoducho – o tom, aká strava je pre dieťa najvhodnejšia, ako ho udržiavať v čistote a pohode a ako ho chrániť pred nebezpečenstvom a chorobami. Dôležité je aj to, aby rodičia pohotovo našli všetky potrebné vedomosti a mohli sa presne a účinne riadiť získanými radami. Ak hľadáte takúto knihu, práve vychádza 400-stranová novinka Starostlivosť o dieťa, ktorá vás rozhodne nesklame. Zzz.sk vám navyše ponúka exkluzívne ukážky z knihy.

Čo kniha ponúka?

Starostlivosť o dieťa je komplexný, najmodernejší sprievodca starostlivosti o dojča a batoľa. Obsahuje všetko, čo by mali rodičia vedieť od narodenia dieťaťa až do troch rokov. Osobitné skladacie strany obsahujú postupy v starostlivosti o novorodenca krok za krokom. Kniha obsahuje aj podrobnú kapitolu o zdraví dieťaťa spolu s návodmi, ako zaistiť jeho bezpečnosť, a s najnovšími možnosťami liečby bežných detských ochorení. V knihe je aj veľa receptov vhodných pre deti a v rámčekoch sú výchovné odporúčania a vedecky podložené fakty.

Tím odborníkov

Bohato ilustrovaný praktický návod zostavil tím špecialistov v oblasti neonatológie a pediatrie tak, aby rodičia mohli pohotovo nájsť všetko, čo potrebujú vedieť...pretože priznajme si to -  nemajú dostatok voľného času, aby prácne vyhľadávali všetky potrebné informácie. Správna starostlivosť o dieťa môže občas vyvolávať strach, lebo väčšina čerstvých rodičov je neskúsená a pre deti je dôležité, aby rodičia rýchlo rozpoznali, že vyžadujú ich pozornosť. V tomto vám Starostlivosť o dieťa pomôže.

Autor Tony Waterston je špecialista na pediatriu,  prednáša na univerzite v anglickom Newcastli a osobitne sa zaujíma o zdravotný stav detí, otázky verejného zdravotníctva v detskom veku a o medicínske vzdelávanie. Napísal viac ako šesťdesiat publikácií. Ďalší spoluautori sú odborníci na dojčenie a výživu detí, detské sestry a praktickí pediatri.

Prečítajte si úryvok z knihy Starostlivosť o dieťa, iba na Zzz.sk:

Keď sa vám zdá, že dieťa má bolesti alebo vracia po každom kŕmení, môže ísť o zdravotnú poruchu, napríklad reflux či gastroenteritídu. Oba stavy vyžadujú liečbu, preto kontaktujte svojho lekára či zdravotnú sestru a požiadajte ich o radu.

5 rizík pri získavaní odborných rád z kníh a z internetu

  1. Nesprávna informácia. V knihách a na webových stránkach môžu byť závažné chyby a nepresnosti. Pravdepodobne neviete, či knihu alebo údaje na internete kriticky posúdil erudovaný recenzent. Ktokoľvek môže napísať čokoľvek a môže to urobiť bez toho, aby dbal na presnosť uvádzaných údajov.
  2. Skutočnosti, ktoré si prečítate, sa nemusia vzťahovať na vaše dieťa. Niektoré zdravotné problémy môžu byť podobné. Možno nájdete informácie o chorobe, ktorej príznaky sa veľmi podobajú na tie, ktoré má aj vaše dieťa. Môže však ísť o nesprávnu diagnózu alebo o nesprávne interpretované závery. Iným zdrojom nedorozumení môžu byť priveľmi podrobné informácie.
  3. Informácia je pravdepodobne nešpecifická. Texty a webové stránky ponúkajú informácie širokému okruhu čitateľov a každá rada a informácia sa zameriava na viaceré odlišné deti. Aby sa v texte zahrnula aj možnosť, že dieťa má závažnejšie ochorenie, môžu sa odporúčať aj niektoré nadbytočné bezpečnostné opatrenia. Prípad každého dieťaťa je však najvhodnejšie posudzovať osobitne. V medicíne neplatí metóda „jedna veľkosť vyhovuje každému“.
  4. Nespoľahlivé údaje. Veľa zdrojov informácií podáva údaje nekorektným spôsobom. Obsahujú len vybrané fakty bez vyváženého vysvetlenia.
  5. Priveľa informácií. Možno získate viac informácií, než je vhodné. Lekár vám možno povedal: „Vaše dieťa má vynikajúcu šancu na úplné uzdravenie.“ Chcete skutočne vedieť o 0,1 % detí s rovnakou poruchou, ktoré majú oveľa horšie vyhliadky?

Ochrana pred choroboplodnými zárodkami

Imunitný systém donoseného novorodenca je menej výkonný než staršieho dieťaťa či dospelého človeka. Predčasne narodené deti sú však voči infekciám ešte menej odolné a novorodenci v najnižšom gestačnom veku majú najmenej zrelé imunitné mechanizmy. Okrem toho dieťaťu narodenému pred 34. týždňom tehotenstva chýbajú aj ďalšie súčasti imunity: materské protilátky (pozri rámček). Preto je mimoriadne dôležité dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia (prečítať si o nich môžete v 2. kapitole) – dieťa smie nosiť, dotýkať sa ho a priblížiť sa k nemu len niekoľko blízkych príbuzných či priateľov, a aj to len vtedy, keď si najskôr dôkladne umyjú ruky. Nikomu s infekčnou chorobou nedovoľte, aby prišiel na návštevu, vyhýbajte sa preplneným verejným miestam. Chrániť dieťa pred infekciou však pomôže dojčenie, lebo materské mlieko obsahuje protilátky a imunitné bunky pôsobiace proti mnohým mikroorganizmom.

Prevencia infekcií

Oplatí sa vynaložiť úsilie, aby dieťa neprišlo do styku s choroboplodnými zárodkami – často to pomôže znížiť počet a závažnosť infekčných ochorení. Ale neočakávajte, že nikdy nedostane nádchu či inú infekciu, aj keď sa budete vyhýbať mikroorganizmom a budete dieťa dojčiť. Niektorým infekčným chorobám, napríklad nádche, sa jednoducho nedá vyhnúť. Ochrániť dieťa vám pomôžu niektoré iné postupy.

Zdravotné problémy

Predčasne narodené deti prekonávajú rovnaké ochorenia a zdravotné problémy ako deti narodené v termíne. Niektoré z nich si však zasluhujú zvláštnu pozornosť, lebo u predčasne narodených detí majú väčší význam.

Reflux

U predčasne narodených detí je návrat žalúdočného obsahu do úst (alebo nosa) a do pažeráka ešte bežnejší než u donosených detí (a aj u nich je veľmi častý!). Pomôcť môžu jednoduché opatrenia, napríklad držanie dieťaťa po každom kŕmení 20 minút vo vzpriamenej polohe, ako aj podávanie menšieho objemu mlieka, ale častejšie. Myslite na to, že množstvo vyvráteného mlieka je zvyčajne oveľa menšie, než by ste odhadovali podľa veľkosti mokrej škvrny. Za predpokladu, že deti dobre priberajú a počas kŕmenia sú v pohode, grckanie u väčšiny detí neznamená nič iné, len mrzutosť a znečistenie.

Strata sluchu

U nedonosených detí sa častejšie vyskytuje strata schopnosti počuť tichšie zvuky než u iných detí. Znížená schopnosť počuť môže byť dôsledkom infekcie, nežiaducich vedľajších účinkov niektorých liekov používaných na liečenie zdravotných problémov predčasne narodených detí, alebo len dôsledkom nezrelosti. Pred prepustením z nedonoseneckého oddelenia sa dieťaťu zvyčajne vyšetrí sluch, ale viacerí lekári odporúčajú po niekoľkých mesiacoch opakované vyšetrenie, najmä u veľmi nezrelých detí. Včasné odhalenie poruchy sluchu a rýchly zásah – používanie sluchových pomôcok, logopédia, programy vytvorené pre sluchovo hendikepované deti a možno aj kochleárne implantáty – mimoriadne pomáhajú zlepšiť reč detí s poruchou sluchu.

Retinopatia nedonosených

Táto porucha sa vyvinie vtedy, keď v sietnici (zadná stena očnej gule, kde sú uložené senzorické bunky zrakového systému) začnú neprimerane rásť krvné cievy. Najčastejšie sa vyskytuje u predčasne narodených detí, ktoré mali pôrodnú hmotnosť nižšiu ako 1 000 gramov, ale občas sa objaví aj u nedonosených detí s vyššou pôrodnou hmotnosťou. Aby sa zistilo, či sa nevyvíja retinopatia (a v prípade, že sa vyvinula, či sa zlepšuje alebo zhoršuje), sú nevyhnutné pravidelné vyšetrenia očí, s ktorými sa neraz začína ešte počas pobytu na nedonoseneckom oddelení. Rizikové deti musia opakovane navštevovať oftalmológa (očného lekára), až kým sietnica dostatočne nedozrie. Deti so všetkými stupňami retinopatie (miernou, stredne ťažkou či ťažkou) musia až dovtedy absolvovať pravidelné vyšetrenia, aby sa sledoval postup choroby a jej dôsledky pre zrak (zlé videnie, krátkozrakosť či dokonca tupozrakosť, odlúčenie sietnice a glaukóm).

Problémy so zubami

Deti, ktoré potrebovali podporné dýchanie z dôvodu nezrelosti pľúc prostredníctvom trubice vsunutej cez hrtan do priedušnice, môžu mať viaceré problémy so zubami. Objavujú sa ako dôsledok poškodenia tkanív úst trubicou.

Inguinálna (slabinová) hernia

Keď sa fetálny priechod z brušnej dutiny do mieška (u chlapcov) alebo do veľkých pyskov (u dievčat) úspešne neuzavrie, vznikne slabinová hernia (prietrž). Semenníky či vaječníky – vnútorné orgány, ktoré odlišujú chlapcov od dievčat – sa počas vnútromaternicového vývoja tvoria v brušnej dutine. U chlapcov každý semenník opúšťa brušnú dutinu a putuje do mieška cez malý okrúhly otvor pod kožou a svalmi a prechádza slabinami medzi vrstvami svalov cez priechod nazývaný slabinový kanál. U dievčat sa kanál tvorí rovnako ako u chlapcov, hoci vaječníky im zostávajú tam, kde sa vyvinuli. Neskôr, ešte pred narodením dieťaťa, sa otvor aj kanál uzavrú. Keď však zostane otvorený, kúsok čreva sa môže dostať touto cestou von z brucha. V slabinách dieťaťa sa objaví dobre viditeľný hrboľ, ktorý má spravidla veľkosť pingpongovej loptičky – u chlapcov v miešku a u dievčat vo veľkých pyskoch. Vyčnievajúce črevo sa zvyčajne nakrátko objaví mimo brušnej dutiny a potom sa znovu schová.

Chronické pľúcne ochorenie

Keď dieťa trpí na chronické ochorenie pľúc, odhalí sa to zvyčajne ešte počas pobytu na nedonoseneckom oddelení, a nie až po príchode domov. Odborne sa toto ochorenie nazýva bronchopulmonárna dysplázia (BPD). Ide o chronické ochorenie pľúc, ktoré najčastejšie vzniká u veľmi nezrelých detí vyžadujúcich mechanickú pľúcnu ventiláciu. Vzniká v dôsledku kombinácie viacerých faktorov – nezrelosti pľúc, vyššej koncentrácie kyslíka vo vdychovanom vzduchu a traumy z tlaku vzduchu, pod ktorým sa dostáva do pľúc. BPD sa diagnostikuje na základe typických klinických a röntgenologických príznakov – pretrvávajúce rýchle, namáhavé dýchanie, dôkaz o nedostatočnom prenose kyslíka v pľúcach, viaceré malé okrúhle oblasti nadmerného prevzdušnenia (na röntgene sú čierne) obklopené oblasťami hustejšieho tkaniva (na röntgene sú biele). Zjednodušene možno povedať, že dieťa má BPD vtedy, keď potrebuje kyslík ešte aj 30 dní po narodení. Možno bude nevyhnutné pokračovať v podávaní kyslíka a ďalších liekov aj doma, až kým sa pľúca nevyliečia. Deti s BPD zvyčajne mávajú častejšie problémy pri respiračných infekciách než ostatné nedonosené deti. Ako sme už spomenuli, deťom s BPD sa na prevenciu infekcie RSV odporúča palivizumab (pozri s. 96).

Zaujala vás táto kniha? Starostlivosť o dieťa nájdete na BUX.sk.

Autor článku: Vydavateľstvo Ikar

Dátum zverejnenia: