korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Onkológovia sa zišli na Košických chemoterapeutických dňoch

Už 15. ročník Košických chemoterapeutických dní odo dneška privíta odborníkov z oblasti onkológie zo Slovenska i zahraničia, ale aj zástupcov organizácií združujúcich onkologických pacientov. „Onkológia je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich medicínskych odborov. Nové poznatky pribúdajú dennodenne, ale aj veľmi rýchlo starnú. Vyspelé informačné techniky zahlcujú spoločnosť novinkami pravidelne, nájsť však podstatné a klinicky významné informácie vyžaduje skúsenosti,“ uviedla prezidentka Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti Mária Wagnerová z Východoslovenského onkologického ústavu. Ako dodala, tohtoročné chemoterapeutické dni majú pomôcť odborníkom, ale aj pacientom zorientovať sa v tom najpodstatnejšom. „Nové liečebné postupy, ktoré budú prezentované aj na konferencii značne zvýšili možnosti na dlhšie prežívanie pacientov s pokročilým a metastatickým ochorením. Na druhej strane pokrok lekárskej vedy významne prispel aj k predĺženiu strednej dĺžky života, čím sa zase zvyšuje populácia ľudí viac ohrozených výskytom nádorov. Táto skupina ľudí predstavuje nielen vážny zdravotnícky ale aj sociálny problém,“ skonštatovala Wagnerová. Aj v tomto roku je do odborného programu zaradená sekcia sestier. „A aby bol spoločný boj proti onkologickým ochoreniam čo najúspešnejší, pokračujeme v organizácii pacientskych seminárov a rozširujeme spoluprácu s pacientskymi organizáciami k zvládnutiu psychosociálnych problémov náročnej onkologickej liečby a poliečebnej starostlivosti,“ doplnila. Tento rok budú zároveň Košické chemoterapeutické dni spojené so šesťdesiatym výročím založenia onkológie v Košiciach, následne klinickej a radiačnej onkológie a Kliniky rádioterapie a onkológie pri LF UPJŠ v Košiciach. História je úzko spätá s dynamickým rozvojom diagnostiky, liečby a výskumom zhubných nádorov na Slovensku. S odbornými prednáškami vystúpia na konferencii špecialisti z Prahy, Brna a zo slovenských onkologických pracovísk. Košické chemoterapeutické potrvajú do 3. decembra. Konferencia sa uskutoční v priestoroch Magistrátu mesta Košice.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: