Salzburg ocenili za najlepší prístup k ľuďom so zdravotným postihnutím

Európsku cenu za lepšie sprístupnenie miest ľuďom so zdravotným postihnutím - Access City 2012 - dnes získalo rakúske mesto Salzburg.

Cieľom tohto výročného oceňovania je odmeniť úsilie o zlepšenie prístupnosti mestského prostredia a o podporu rovnoprávneho zapojenia sa ľudí so zdravotným postihnutím do života v meste. Európska komisia ocenila dlhoročnú angažovanosť Salzburgu, jeho koherentný prístup a vynikajúce výsledky v zlepšovaní prístupnosti, ktorú sa mu podarilo dosiahnuť za priamej účasti ľudí so zdravotným postihnutím. Cenu pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím udelila komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

"Sprístupnenie života v meste každému je podstatou našej stratégie za bezbariérovú Európu," uviedla Redingová. Komisárka dodala, že v čase, keď sa prístupnosť stáva vzhľadom na starnúce obyvateľstvo nutnosťou pre všetkých, pomáha cena Access City 2012 zdôrazniť a propagovať osvedčené postupy v celej Európe. "Bola by som rada, keby existoval Európsky akt o prístupnosti a do konca roka 2012, a preto podám návrh na jeho vypracovanie," oznámila komisárka.

Táto iniciatíva – organizovaná v spolupráci s Európskym fórom zdravotne postihnutých (EDF) – predstavuje v rámci stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia kľúčovú akciu, ktorá sa zameriava na podporu iniciatív za zlepšenie prístupnosti európskych miest pre postihnutých. Európska porota vybrala Salzburg pre jeho výnimočné úspechy vo všetkých oblastiach, ktoré sú v otázke prístupnosti kľúčové: zastavané a verejné priestory, doprava a súvisiaca infraštruktúra, informácie a komunikácie vrátane nových technológií, verejné zariadenia a služby.

Medzi ďalších finalistov patrili mestá Krakov, nemecký Marburg a španielske mesto Santander.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: