Chrápanie a obštrukčný sleep apnoe syndróm (OSAS)

Chrápanie a obštrukčný sleep apnoe syndróm (OSAS)
Zdroj: bigstockphoto.com

Počas spánku oddychujú a regenerujú sa jednotlivé systémy organizmu. Spánok má svoju štruktúru, tzv. architektúru spánku. Počas noci prebehne asi 4 – 5 spánkových cyklov. Jeden spánkový cyklus trvá približne 90 minút a skladá sa z piatich známych fáz: jednej fázy REM (rapid eye movement – rýchle pohyby očných gúľ) a štyroch nonREM (nie REM) fáz. Najkvalitnejšie sú fázy 3 a 4 nonREM, fázy tzv. pomalovlnového spánku, kedy naša myseľ najlepšie oddychuje. Ľudia so spánkovými poruchami dýchania majú nedostatok spánku vo fázach 3 a 4 nonREM. Tento nedostatok sa prejavuje rôznymi formami únavy.

Ach, to chrápanie

Chrápanie je zvuk, ktorý vzniká pri poruche prúdenia vdychovaného a vydychovaného vzduchu počas spánku. Je spôsobené anatomickým usporiadaním horných dýchacích orgánov. Vzniká vibráciou mäkkých tkanív, najmä mäkkého podnebia. Počas spánku dochádza k uvoľneniu horného šijového svalstva a svalstva hltana pri nedostatočnej podpore napätia slabých alebo ochabnutých svalov v nosohltane. To spôsobuje, že sa mäkké podnebie každým nádychom ľahko rozochveje a vibruje a vibrácie spôsobujú typický zvuk chrápania. Chrápanie často začína byť problémom po náhlom prírastku telesnej hmotnosti.

Samotné chrápanie nie je zdraviu škodlivé, je zvukovým fenoménom obťažujúcim okolie chrápajúceho, navyše môže byť príznakom vážnejšieho ochorenia nazývaného sleep apnoe syndróm (zástava dýchania v spánku).

Pri sleep apnoe syndróme (SAS) dochádza k opakovanému prerušeniu dýchania počas spánku. SAS môže mať centrálny, obštrukčný alebo zmiešaný charakter. Obdobie, pri ktorom dochádza k zástave dýchania počas spánku trvá približne 10 – 30 sekúnd. Pri opakovaní uvedených prestávok dýchania dochádza k vážnemu znehodnoteniu kvality spánku s možnými trvalými následkami na zdravie pacienta.

Diagnóza

Najčastejšie postihnutou skupinou pri chrápaní a obštrukčnom SAS sú muži okolo 50 roku veku a osoby s nadváhou. Iné osoby sú veľakrát postihnuté vtedy ak majú:

 • znížený svalový tonus jazyka a hltana
 • zväčšené podnebné mandle, nosohltanovú mandľu alebo obštrukciu iného typu (napr. tumor nosovej dutiny či hltana)
 • predĺžené mäkké podnebie
 • predĺžený čapík (uvula)
 • deformity nosovej priehradky a vonkajšieho nosa
 • hypoplastickú bradu, predkus, vysoké podnebie (najmä u žien)
 • obturovanú nosovú dutinu pri infekcii horných dýchacích orgánov (nádche, chrípke, zápale prinosových dutín) prípadne pri alergickej nádche
 • nosovú polypózu. 

Diagnóza chrápania nie je zložitá. Väčšina z nás o svojom chrápaní, prípadne o chrápaní blízkej osoby, vie. Dýchanie počas spánku je jednoducho hlasné, počuteľné a nezriedka rušivé. Chrápanie však môže byť príznakom vážnejšieho stavu – obštrukčného sleep apnoe syndrómu (OSAS).

Príznaky OSAS počas spánku:

 • lapanie po dychu
 • dusenie
 • prestávky v dýchaní
 • opakované náhle prebudenia.

počas bdenia:

 • ospalosť
 • bolesti hlavy
 • spomalenie, resp. zhoršenie mentálnych funkcií
 • depresia, predráždenosť, ranné bolesti hlavy.

Pri výraznom chrápaní je namieste vyšetrenie na vylúčenie obštrukčného SAS. Vyšetrovacie metódy zahŕňajú komplexné ORL vyšetrenie, polysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu. Polysomnografické vyšetrenie spočíva v sledovaní životných funkcií počas spánku. Monitoruje sa pulz, EKG, EEG, nasýtenie krvi kyslíkom, dýchacie pohyby hrudníka, prúd vydychovaného vzduchu v nosovej dutine.

Liečba

Pri ľahšej forme chrápania bez potvrdeného OSAS, môže byť chrápanie zmiernené zmenami životného štýlu:

 • stratou hmotnosti pri nadváhe
 • vyhýbaním sa alkoholu alebo sedatív pred spaním
 • spánkom na boku (je výhodnejší ako spánok na chrbte). Spánku na chrbte je možné vyhnúť sa prišitím tenisovej loptičky na chrbát pyžama, prípadne prilepení guľôčky na chrbát
 •  zdvihnutie hlavovej časti postele približne o 10 cm. 

Vo vážnejších prípadoch je potrebný operačný výkon. Počas operácie sa korigujú prekážky, ktoré sú v ceste vdychovanému a vydychovanému vzduchu. Operácie môžu byť vykonávané v oblasti nosovej dutiny (korekcia deformít nosovej priehradky, nosovej chlopne, operácie ovplyvňujúce chronickú nádchu alebo nosovú polypózu). V hltane sa odstraňuje tkanivo ktoré môže byť prekážkou vo vzduchovom prúde (zmenšuje sa nosohltanová mandľa, odstraňujú sa podnebné mandle, robí sa plastika mäkkého podnebia – faryngopalatoplastika). Časť operácií v hltane je možné vykonávať pomocou laseru. Nechirurgické metódy zahŕňajú použitie pomôcok alebo prístrojov zlepšujúcich dýchanie počas spánku. Jednoduchšími sú rôzne protetické pomôcky podobné zubným protézam, ktoré regulujú pozíciu mäkkého podnebia či zhryzu počas spánku a ovplyvňujú dýchanie. Zložitejším zariadením je tzv. CPAP (zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch). Vzduch sa dostáva do dýchacích orgánov z prístroja, cez hadicu upevnenú na tvári pacienta maskou. Používa sa najmä u pacientov so SAS.

Prevencia

Prevenciou pred vznikom chrápania je udržiavanie hmotnosti v medziach normy, vyhýbanie sa alkoholu, obmedzenie sedatív, ktoré môžu tiež ovplyvniť uzatváranie dýchacích orgánov v spánku.

Autor článku: MUDr. Miroslav Tedla, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: