5. december - medzinárodný deň dobrovoľníkov

V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov.

Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo je základným prvkom každej stratégie, ktorá uznáva, že pokrok nemožno merať len z pohľadu ekonomickej návratnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti.

Rok 2011 je Medzinárodným rokom dobrovoľníkov, ako aj Európskym rokom dobrovoľníctva. Pred desiatimi rokmi začali národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca spolu s partnermi pracovať na posilňovaní statusu dobrovoľníctva a propagovaní dobrovoľníckej služby. V súčasnosti má hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v celom svete približne 100 miliónov členov a dobrovoľníkov, z nich vyše 13 miliónov je aktívnych dobrovoľníkov. V Slovenskom Červenom kríži pracuje vyše 26 tisíc dobrovoľníkov. „Dobrovoľník je každý dobrý človek, ktorý si dokáže vo svojom živote nájsť priestor a čas pre iného človeka, ktorý potrebuje pomôcť. Červený kríž pre mňa znamená „most“ medzi dobrovoľníkmi a tými, ktorí túto pomoc potrebujú.“, Viktor Kobielský, dobrovoľník SČK.

Slovenský Červený kríž sa chce aj touto cestou poďakovať všetkým svojim dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj čas a energiu na napĺňanie cieľov našej organizácie, pretože „ nikto nie je ostrovom samým pre seba“.

Autor článku: Soňa Sládečeková

Dátum zverejnenia: