Nosové polypy

Nosové polypy
Zdroj: bigstockphoto.com

Nosové polypy sú ochorenie nosovej sliznice a sliznice prínosových dutín. Postupný opuch sliznice časom prejde do sformovania útvarov ružovkastého sfarbenia, tvarom pripomínajúcich strapce hrozna. Vnútro polypov je vyplnené želatínovou hmotou s malým obsahom ciev. Presná príčina toho, prečo k takejto zmene sliznice dochádza, nie je známa. Existuje viacero hypotéz, ale žiadna nie je dostatočne presvedčivá. Predpokladá sa možný alergický, infekčný, metabolický aj genetický pôvod. Pravdepodobná je aj kombinácia uvedených príčin. Treba ale jednoznačne povedať, že nosové polypy sú nenádorové ochorenie.

Sťažené dýchanie a horší čuch

Nosové polypy sa vyskytujú v každom veku, ale u detí sú pomerne vzácne. Vyskytujú sa ako súčasť niektorých syndrómov, napríklad cystickej fibrózy pľúc. Vo vyššom veku sú dosť časté, niektoré práce uvádzajú až 20 percentný náhodný nález polypov pri pitve bez toho, aby spôsobovali akékoľvek ťažkosti. Čím skôr sa vyskytnú v mladšom veku, tým je spravidla ich prognóza horšia.

Za miesto vzniku polypov sa považujú štrbiny v nosovej dutine, ktoré sú v tesnej blízkosti čuchového labyrintu. Polypy postupne vyplňujú nosovú dutinu a súčasne prerastajú aj do prínosových dutín, ktoré môžu úplne vyplniť. Nie je jednoznačne dokázaný súvis vzniku nosových polypov s alergiou. Podiel alergikov u pacientov s nosovou polypózou je asi 50 percentný. Faktom je, že v spojení s bronchiálnou astmou majú horšiu prognózu a zhoršujú aj samotnú astmu. Ťažkosti u pacientov s nosovou polypózou začínajú zhoršovaním dýchania nosom, ako aj zhoršením čuchu. Môže byť pridružená zvýšená sekrécia z nosa. Polypy môžu rásť v nose a v prínosových dutinách pomerne dlho, kým začnú ťažkosti. Najčastejšie je nález nosových polypov obojstranný. Jednostranný nález môže svedčiť aj o inom ochorení, a preto je dôležitá dobrá diagnostika. Ako polyp môže vyzerať i papilom alebo iný tumor. Tiež výhrez mozgových plien aj s mozgovým tkanivom môže imitovať nosový polyp.

Vyšetrenie a liečba

Podrobné vyšetrenie nosovej dutiny endoskopom alebo mikroskopom v spojení s CT vyšetrením nosovej dutiny a prínosových dutín poskytujú veľmi dobrý prehľad o charaktere a rozsahu ochorenia. Neliečené nosové polypy spravidla postupne vedú k strate čuchu a neskôr aj k výraznému alebo úplnému upchatiu nosových dutín, a tým k znemožneniu dýchania cez nos. Takýto stav dotlačí aj najodolnejších pacientov k lekárovi. Liečba nosových polypov nie je jednoduchá, pretože aj komplexná liečba t. j. medikamentózna aj chirurgická liečba má variabilnú účinnosť. U niektorých pacientov je efekt liečby veľmi dobrý t. j. s dlhodobým alebo úplným efektom. Naopak, existuje skupina pacientov s veľmi rezistentnou formou nosovej polypózy a napriek maximálnej medikamentóznej aj chirurgickej liečbe dochádza u nich k ich včasným recidívam. Keďže nepoznáme presnú príčinu vzniku nosových polypov, ich liečba je len symptomatická. Hlavné ciele liečby nosových polypov sú: úprava dýchania cez nos, úprava drenáže a ventilácie prínosových dutín, obnovenie čuchu, umožnenie kontaktu lokálnych liečiv s nosovou sliznicou, a čo je veľmi dôležité, odstránenie alebo predĺženie intervalu recidív.

Medikamentózna liečba má za úlohu odstrániť zvýšenú reaktibilitu nosovej sliznice a jej tendenciu k polypoidnej degenerácii. Najrozšírenejšia je liečba lokálnymi kortikosteroidmi, ktorá môže byť u moderných preparátov veľmi dlhodobá, bez akýchkoľvek celkových vedľajších účinkov. Možné lokálne vedľajšie účinky sa dajú eliminovať správnym dávkovaním a zvýšenou starostlivosťou o nosovú dutinu (preplachy nosa fyziologickým roztokom, morskou vodou alebo Vincentkou). Liečba celkovými kortikosteroidmi je účinná, ale je značne obmedzená pre možné celkové vedľajšie účinky. V limitovanom množstve je určená pre ťažšie formy nosovej polypózy. Pri kombinácii nosových polypov a astmy sa používajú v poslednej dobe antileukotriény. Sú to lieky s protizápalovou aktivitou, zlepšujúce astmu a tiež schopné brzdiť rast nosových polypov. V niektorých prípadoch, v ktorých je zrejmý aj chronický zápal, sa používa liečba antibiotikami. Ich efekt na rast nosových polypov však nebol jednoznačne dokázaný. Efekt iných druhov liekov na nosové polypy je zanedbateľný.

Chirurgická liečba nasleduje v prípade zlyhania medikamentóznej liečby, alebo keď je zachytená nosová polypóza v pokročilom štádiu. Pomocou moderných technológií – shaver dokážeme nosové polypy rozomlieť a odsať. V kombinácii s rôznymi endoskopmi môžeme v prípade potreby otvoriť všetky prínosové dutiny a ošetriť ich. Treba však povedať, že táto operácia, najmä jej rozsiahlejšie formy, vyžaduje skúseného operatéra a potrebné technické vybavenie, pretože môže dôjsť k poškodeniu očnice, bázy lebečnej, prípadne mozgu. Opakované operácie sú spravidla náročnejšie ako prvá operácia pacienta.

Nosové polypy sú ochorenie, ktoré vyžaduje celoživotnú liečbu (s výnimkou niektorých ľahkých foriem) a pravidelné kontroly u otolaryngológa. Budúcnosť snáď prinesie nové druhy liekov, ktoré dokážu toto ochorenie vyliečiť a chirurgická liečba nebude potrebná.

Autor článku: Marián Kováč, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: