Súčasný stav je končeným štádiom totálneho kolapsu, tvrdia chirurgovia

Súčasný stav je konečným štádiom totálneho kolapsu zdravotného systému a vznikol nie zavinením lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale neprehľadným a neschopným politickým vedením rezortu zdravotníctva za posledných 22 rokov. V otvorenom liste vláde SR, prezidentovi SR a občanom to napísali účastníci 65. chirurgického dňa profesora Kostlivého - najstaršieho kongresu Českej a Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Riešením tohto stavu by podľa chirurgov boli okamžité systémové zmeny v zdravotníctve. Medzi takéto patrí sprehľadnenie finančných tokov či zavedenie platby podľa diagnózy. Chirurgovia dodávajú, že finančné prostriedky, ktoré spravujú zdravotné poisťovne, sú verejné. Musia tak byť podľa nich v plnom rozsahu vrátené do zdravotného systému bez nároku na tvorbu zisku. "Zásadne nesúhlasíme s transformáciou zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti, ktorá sleduje úzke záujmy určitých skupín a perspektívne smeruje k ďalšiemu spoplatneniu zdravotnej starostlivosti," píšu chirurgovia v liste. Manažment systému zdravotníctva musí byť podľa nich profesionálny, apolitický a kontrolovaný. List podpísal prezident 65. chirurgického dňa Kostlivého a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Peter Labaš a vedecký tajomník chirurgického dňa Marek Čambal.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: