Hepatologická starostlivosť

Hepatologická starostlivosť
Zdroj: bigstockphoto.com

Máte v poslednom období pocit únavy, máte pocit zvýšenej teploty či svrbenia kože, na ktoré sa v noci budíte? Nie je vylúčené, že trpíte skrytým ochorením pečene! Pečeň je najdôležitejší orgán pre metabolizmus v organizme. Je to chemická továreň organizmu, ktorá má v tele ešte veľa ďalších dôležitých funkcií. K ním zaraďujeme výnimočné postavenie v rámci detoxikácie (odstraňovanie jedovatých látok z potravín ako aj látok vznikajúcich v našom tele) a imunitného systému, ktorý rozhodujúcim spôsobom umožňuje našu existenciu. Jednoducho, ak chceme normálne žiť, musíme mať „normálnu“ pečeň.

Nebezpečenstvo prichádzajúce v tichosti

Hepatopatia je pojem, ktorý by sa v súčasnosti už nemal používať, ale aj napriek tomu sa s ním často stretávame. V skratke, je to bližšie neurčené poškodenie pečeňového tkaniva. Pri poškodení alebo ešte častejšie poškodzovaní je hlavnou príčinou vždy zápal. Žiaľ, zápal aký si bežný človek predstavuje napr. v podobe zápalu mandlí má v prípade pečene, najmä u chronicky prebiehajúcich zápalov, takmer vždy úplne iný charakter. Ten je prakticky bez ťažkostí – tichý, a preto nebezpečný, keďže nesignalizuje nebezpečenstvo. Ak sa človek popáli, reakcia je rýchla – únik z miesta vysokej teploty. V prípade tichého chronického zápalu však ohrozený nereaguje a tak môže zápal pokračovať vo svojom negatívnom pôsobení. Akoby sme ostávali na mieste pálenia až do spálenia.

Hepatitídy a nevírusové ochorenia

Zápal pečene, ktorému hovoríme hepatitída, môže vyvolať množstvo príčin. Sú to rôzne vírusové, bakteriálne, mykotické infekcie, nadváha, zvýšené hladiny tuku alebo cholesterolu, alkohol, lieky či iné telu cudzie látky (toxíny) a pod. Hepatitídy, a to predovšetkým chronické, v súčasnosti predstavujú závažný problém, ktorému je potrebné venovať sa v sekundárnej prevencii, teda v ambulanciách so zameraním na uvedenú problematiku.

Choroby pečene predstavujú šiestu najčastejšiu príčinu úmrtí v Európe a zodpovedajú za jedno zo šiestich úmrtí občanov Európy. Za najčastejšie vyskytujúce ochorenia sa považujú nealkoholové tukové ochorenia pečene a vírusové ochorenia. Pri vírusových ochoreniach sa odhaduje viac ako 10 miliónov infikovaných Európanov, z čoho len vírus hepatitídy C predstavuje asi 8 miliónov infikovaných. Vírusové ochorenia (vírusová hepatitída B a C) majú prívlastok aj „tichí zabijaci“, keďže existuje veľký počet infikovaných, ktorí neboli na vyšetrení a o svojom ochorení tým pádom ani nevedia. Rovnako veľkou hrozbou sú chronické nevírusové ochorenia pečene, a to hlavne ochorenia pečene spojené s nadváhou či poruchou metabolizmu tukov. Tieto ochorenia sú nazývané aj ako nealkoholová tuková choroba pečene. Nealkoholová tuková choroba pečene predstavuje v praxi závažnú problematiku, pretože v dôsledku celosvetovo rastúcej obezity má stále vzostupnú tendenciu. V neposlednom rade sú to aj ochorenia spôsobené nadmerným príjmom alkoholu. Medzi skryté, často neskoršie rozpoznané chronické ochorenia pečene, patria aj autoimunitné ochorenia (ochorenia spôsobené tvorbou protilátok naprogramovaných na „zničenie“ pečene).

Vzhľadom k uvedenej závažnosti je rozpoznanie ochorení pečene, ako aj ich pravidelné sledovanie a liečba v zdravotníckej starostlivosti, potrebné a spĺňajúca svoj účel. U pacientov, ktorí sú pravidelne sledovaní a liečení je pravdepodobnosť vzniku konečného štádia pečeňového ochorenia – cirhózy pečene menej pravdepodobná. Ak máte podozrenie na možné poškodenie pečene a trpíte niektorými z príznakov, mali by ste navštíviť svojho praktického lekára a následne špecialistu venujúceho sa problematike chorôb pečene.

Autor článku: MUDr. Alexandra Danningerová Molnárová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: