Na vianočné trhy v Banskej Bystrici dozerajú hygienici

Na príležitostných vianočných trhoch mesta Banská Bystrica, ktoré sa skončia 1. januára 2012, môžu návštevníci nájsť okrem množstva výrobkov aj tradičnú ponuku vianočných jedál. "Stánky rýchleho občerstvenia poskytujú tradičné jedlá a nápoje, ktoré sú pre toto obdobie charakteristické - pečené klobásy, lokše, kapustnica a iné. Tie sú, ako každý rok, aj predmetom kontroly v rámci štátneho zdravotného dozoru, teda odborníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica," konkretizovala pre TASR hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.

"Tak, ako aj pracovníci ostatných RÚVZ v SR, aj naši pracovníci budú počas konania tohto vianočného hromadného podujatia vykonávať mimoriadne kontroly stánkového predaja pokrmov. Zameriavať sa budeme najmä na pôvod surovín a potravinárskych výrobkov, na dodržiavanie dátumu spotreby, respektíve dátumu minimálnej trvanlivosti, kontrolu chladiaceho reťazca, teplotného reťazca, na prevádzkovú a osobnú hygienu," priblížila vedúca Odboru hygieny výživy Ivana Sedliačiková. Kontrolovať budú aj doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti predávajúcich a odoberú aj vzorky pokrmov. Priestory stánkov sú uvedené do prevádzky rozhodnutím RÚVZ.

Sedliačiková dodala, že v prípade použitia nekvalitných surovín alebo pri nedodržaní technologického postupu prípravy pokrmov by mohlo dôjsť k výskytu alimentárnych ochorení u zákazníkov. Kontrola stánkového predaja potravín, napríklad oblátok, medovníkov a ďalších balených potravín je v kompetencii orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Frekvencia kontrol závisí od konkrétnej situácie. Pokiaľ sa zistia nedostatky, kontroly sa budú podľa potreby opakovať. Za prípadné zistené nedostatky môžu byť uložené pokuty v blokovom aj v správnom konaní. Ich výška bude závisieť od závažnosti zistených nedostatkov a budú uložené podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene niektorých zákonov v znení noviel a zákona o potravinách v znení noviel.

Podľa Sedliačikovej sa situácia v oblasti stánkového predaja postupne zlepšuje, prevádzkovatelia vybavujú stánky požadovaným zariadením tak, aby mohli dodržiavať chladiaci a teplotný reťazec pri príprave pokrmov a nápojov, ale aj zásady osobnej a prevádzkovej hygieny.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: