Počet chorých na chrípku stúpol oproti minulému týždňnu o 1,2 %

V 49. kalendárnom týždni bolo hlásených 47.955 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak došlo k nárastu chorobnosti o 1,2 %. TASR o tom informovali z odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom a v Nitrianskom kraji. Najvyšší vzostup chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol evidovaný v Bratislavskom kraji. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1266 ľudí, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. V 49. kalendárnom týždni bola prerušená dochádzka v troch základných a troch materských školách v Trnavskom kraji, v dvoch materských školách v Žilinskom kraji, v troch základných školách a v jednej materskej škole v Prešovskom kraji a v jednej základnej škole v Košickom kraji. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo hlásených 5034 ochorení, čo predstavuje 10,5 % z celkového počtu hlásených ARO.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: