Lekárska knižnica slávi 50 rokov, je jediná aktívne fungujúca v kraji

Lekárska knižnica banskobystrickej Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho vzniku. "Knižničný fond, ktorý disponuje 15.000 exemplármi z rôznych odborov medicíny, by závidela nejedna knižnica na Slovensku. Počas roka využije služby tejto knižnice takmer 5000 čitateľov," priblížila TASR Ružena Maťašeje z referátu internej a externej komunikácie nemocnice.

Lekárska knižnica v Rooseveltovej nemocnici je podľa Maťašeje po dlhoročnom "umŕtvovaní" lekárskych knižníc jediná aktívne fungujúca na území Banskobystrického kraja a tiež jedna z mála v rámci Slovenska. Maťašeje pokračovala, že knižnica je nenahraditeľnou pomocnou rukou lekárov a zdravotných sestier v procese ich celoživotného vzdelávania. Špecializovaná knižnica poskytuje okrem bežných knižničných služieb aj niekoľko špecifických, ako napríklad vypracovávanie a opravovanie zoznamov použitej literatúry / bibliografických odkazov podľa platnej STN.

História knižnice sa začala písať v 60. rokoch. Potreba systematického sústreďovania odbornej medicínskej literatúry v nemocniciach vyústila v tomto období do zriaďovania lekárskych knižníc priamo v zdravotníckych zariadeniach. "V našej nemocnici sa tak stalo v roku 1961, keď riaditeľ MUDr. Štekl s docentom Hrnčiarom vyčlenili ešte v starom nemocničnom areáli miestnosť a poverili pani Elenu Harajovú vytvorením a spravovaním knižnice." Postupne sa knižničný fond rozširoval a skvalitňovali sa služby. A to aj pod vplyvom Slovenskej lekárskej knižnice, ktorá bola a dodnes je metodickým garantom. V 70. a 80. rokoch bola knižnica metodicky nadriadeným orgánom pre 14 knižníc v zdravotníckych zariadeniach patriacich pod Krajský ústav národného zdravia (KÚNZ). Od roku 1981 funguje knižnica v novom nemocničnom areáli.

Ako Maťašeje konštatovala, po roku 1989, pod vplyvom zmien a hromadení problémov v zdravotníckom systéme, sa lekárske knižnice dostávajú na pokraj záujmu. V snahe šetriť bolo prepustenie zamestnancov knižnice či pozastavenie jej činnosti jedným z prvých úsporných opatrení nejedného riaditeľa slovenskej nemocnice. "Dnes je pre mnohých študujúcich a ďalej sa vzdelávajúcich lekárov a zdravotné sestry práve naša Lekárska knižnica jediným zdrojom odborných medicínskych informácií v širokom okolí," uzavrela Maťašeje.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: