Lekárom, ktorí sa neprihlásili na ÚP a neoznámili to ZP, hrozí pokuta

Ak ste počas protestnej akcie lekárov podali výpoveď a po vypršaní výpovednej lehoty ste sa neprihlásili na úrade práce (ÚP), vašou povinnosťou bolo nahlásiť sa do ôsmich dní v zdravotnej poisťovni (ZP) ako samoplatca. Tým, ktorí tak neurobili, hrozí pokuta.

„Ak osoba spĺňa kritériá samoplatiteľa a nesplní si oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni v určenom termíne, zdravotná poisťovňa ju nahlási za nesplnenie oznamovacej povinnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Úrad môže v takýchto prípadoch uložiť pokutu až do výšky 3319 eur,“ povedala pre TASR hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová.

Lekár, ktorý v posledný novembrový deň ukončil pracovný pomer s nemocnicou a do 8. decembra sa do poisťovne nahlásil ako samoplatca, tak musí za december 2011 zaplatiť do 8. januára 2012 podľa Moniky Šimunovej z poisťovne Dôvera najmenej 46,06 eura. Ak sa zamestnal v priebehu decembra, poisťovňa mu vypočíta, koľko si musí zaplatiť za obdobie, v ktorom bol nezamestnaný. „V prípade neuhradenia ho zdravotná poisťovňa vyzve na úhradu prostredníctvom výkazu nedoplatkov,“ informovala hovorkyňa poisťovne Union Judita Smatanová.

Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) si zdravotné poistenie nemusia platiť lekári, ktorí boli práceneschopní. „Lekár, ktorý dal výpoveď k 30.11.2011 a neprihlásil sa na úrade práce alebo nepoberá dávky v PN, je povinný platiť si za toto obdobie zdravotné poistenie sám,“ uviedla Alena Michalicová z VšZP.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: