Deti prijímajú alarmujúce množstvo kuchynskej soli

Deti prijímajú alarmujúce množstvo kuchynskej soli
Zdroj: bigstockphoto.com

Príjem kuchynskej soli v detskej populácii na Slovensku až 3,5-násobne prevyšuje súčasné odporúčania, čo môže mať vplyv na fungovanie ich organizmu a vznik chorôb. Potvrdzujú to aj zistenia, že viac ako tretina detí má problém s vysokým krvným tlakom. Tieto údaje vyplývajú z aktualizácie Národného programu podpory zdravia v SR, ktorú na dnešnom rokovaní schválila vláda. Hodnotenie sa vytvára každých päť rokov.

Dvadsať percent detí má taktiež problém s hmotnosťou, z čoho sú necelé tri percentá obézne alebo veľmi chudé. Sedem percent detí je radených do skupiny preobéznych a chudých.

So stúpajúcim vekom pritom u detí pribúda čas strávený sedavými aktivitami a sledovaním televízie alebo hrania sa pri počítači a tiež učením. "Až 97,8 percenta detí trávi čas pozeraním televízie v priemere viac ako jednu hodinu 51 minút, pri počítači viac ako jednu hodinu desať minút," uvádza správa.  Deti v mladšom školskom veku sú pritom menej pohybovo aktívne než deti predškolského veku.

Dostatočne nešportujú ani dospelí. Podľa národného programu sa vo voľnom čase až 27 percent mužov a 32 percent žien nevenuje žiadnej pohybovej aktivite. Výskyt nadváhy sa u dospelých mužov od roku 1993 do roku 2008 zvyšoval, pričom v roku 2008 bolo obéznych 20,5 percenta z nich. U žien sa tieto hodnoty nemenili, obézna bola v roku 2008 asi pätina žien.

Aj keď podľa údajov Štatistického úradu bol v posledných piatich rokoch zaznamenaný mierny nárast spotreby ovocia a zeleniny na obyvateľa za rok, podľa národného programu ich Slováci stále jedia málo. "Pretrváva nízka spotreba mlieka a mliečnych výrobkov, nízka spotreba rýb a výrobkov z rýb pri relatívne vysokej spotrebe mäsa a mäsových výrobkov," píše sa v materiáli.

Slovensko chce proti zlým stravovacím  návykom bojovať "prieskumom zdravotného uvedomenia", ktorým sa počas roka 2012 budú získavať vstupné údaje o stravovacích zvyklostiach obyvateľov na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: