Na pôde I. psychiatrickej UNLP Košice a LF UPJŠ sa konalo už piate celoslovenské stretnutie pacientov s obsedantno-kompulzívnou poruchou

V stredu 13. decembra sa  na pôde I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ konalo v poradí už piate celoslovenské stretnutie pacientov trpiacich obsedantno-kompulzívnou poruchou.

Táto celodenná komunitná akcia nadväzuje na pravidelné  klubové stretnutia konané na I. psychiatrickej klinike a pozvanie na ňu prijalo 37 pacientov a ich rodinných príslušníkov z celého Slovenska. Program, ktorý zabezpečoval tím odborníkov kliniky, obsahoval psychoedukačnú zložku - diskusnú prednášku o novinkách v poznaní etiológie poruchy a princípoch liečby vedenú prednostom kliniky MUDr. Jozefom Dragašekom, PhD.) a nácvik techník kognitívne psychoterapeutických postupov, ktorému s pacientmi venovali PhDr. Milana Kovaničová, CSc. a Mgr. Zita Vasiľková. Nechýbala ani kultúrny program - scénické tance dobrovoľníčok z radov študentov pripomenuli účastníkom stretnutia deň Lucie.

Pre odborníkov je veľkou odmenou záujem zo strany pacientov o tento doplnok liečebnej starostlivosti, ktorý sa odzrkadľuje v prvom rade v lepšej spolupráci v liečbe, a najmä v psychoterapeutickej práci na sebe.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: