V nemocnici vo Zvolene otvorili prvý denný psychiatrický stacionár

Nový Denný psychiatrický stacionár otvorila v týchto dňoch Nemocnica Zvolen v  zrekonštruovaných priestoroch tamojšej polikliniky. Bude tam umiestnené aj Senior centrum pri Psychiatrickom stacionári, určené na dennú starostlivosť o seniorov postihnutých Alzheimerovou chorobou, ako aj ostatnými typmi dementných porúch.

„Psychiatrický stacionár je zariadenie špecializovanej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorom sa pacientom s duševnými poruchami počas dňa poskytuje komplexná psychiatrická liečba. Zámerom je dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacienta, a tým umožnenie jeho návratu do pôvodného pracovného a sociálneho prostredia,“ uviedla pre TASR lekárka Martina Kminiaková. Kapacita stacionára je 15 ľudí a je určený pre pacientov zo Zvolena a širokého okolia.

Program stacionára je určený najmä pre ľudí s poruchami z okruhu schizofrénie, afektívnymi poruchami, rôznymi neurotickými poruchami, ako aj pre pacientov so závislosťami od alkoholu a iných psychoaktívnych látok. Do terapeutického procesu, okrem samotných pacientov, sa majú možnosť zapojiť aj ich príbuzní.

Liečebný program okrem farmakoterapie tvorí individuálna a skupinová psychoterapia, taktiež psychoedukačné moduly podľa typu duševnej poruchy. Súčasťou v komplexnej liečbe počas pobytu sú aj biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, pohybová terapia. „Špecializovaný program je určený pre pacientov, ktorých zhoršený zdravotný stav ešte nevyhnutne nevyžaduje plnú hospitalizáciu a tiež pre pacientov po prepustení z lôžkového zariadenia s cieľom následnej psychosociálnej rehabilitácie,“ vysvetlila Kminiaková.

Nemocnica Zvolen otvorila v priestoroch psychiatrického stacionára aj Senior centrum. Vo Zvolene a blízkom okolí totiž existuje neuspokojený dopyt po zariadení, ktoré by poskytovalo sociálne poradenstvo v kombinácii s vyplnením voľného času formou organizovania záujmovej činnosti pre špecifickú skupinu osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, alebo ich zdravotný stav nie je priaznivý.

Cieľom centra je zlepšiť kvalitu života seniorov, o ktorých sa z rôznych dôvodov rodinní príslušníci nemôžu cez deň postarať, alebo nemajú záujem o umiestnenie týchto osôb v domove dôchodcov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: