I. Radičová: Transformácia nemocníc sa stotožnila so strašiakom privatizácie

Vládny kabinet by mal už na svojom najbližšom zasadnutí prerokovať dvojicu právnych úprav, ktoré umožnia prísnejšie postihovať lekárov, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti. "Je nutné mať jasnú dikciu už pre prípad ohrozenia," povedala premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS) na dnešnej tlačovej konferencii.

Na príprave zmien sa budú podieľať rezorty spravodlivosti a zdravotníctva. Posledné z menovaných má pozmeniť kompetenciu odoberania licencií v zdravotníctve. V súčasnosti ju má Slovenská lekárska komora. Okrem toho má predložiť vyhlášku, ktorá presne zadefinuje nové rozpočtové pravidlá a povinnosti pre štátne nemocnice. Tie majú svoje finančné hospodárenie sprísniť tak, ako keby boli akciovými spoločnosťami. "Táto vyhláška je pripravená, aby sme aspoň sčasti racionalizovali finančné toky v rámci týchto zdravotníckych zariadení," konštatovala.

V súvislosti s požiadavkou Lekárskeho odborového združenia (LOZ) na navýšenie platov lekárov podotkla, že premiérka a vláda majú povinnosť rozhodovať sa spravodlivo vo vzťahu ku všetkým cieľovým skupinám. "Ak 3/4 zamestnancov SR majú nižší príjem ako priemerný a priemerný základný plat lekárov je 1000 eur, tak už pred zmenami boli v hornom kvartile našej sociálnej štruktúry," upozornila s tým, že pri každom rozhodovaní treba brať do úvahy sociálne rozloženie v spoločnosti a nie porovnanie s platmi lekárov v iných krajinách. "Zložím funkciu v porovnaní s mojím platom premiérky s ktorýmkoľvek susedom. Máme všetky platy nižšie. To nie je radostná správa, ale to je fakt, s ktorým sa táto vláda snažila niečo urobiť," poznamenala Radičová.

Požiadavka LOZ podľa nej prišla v čase krízy. "Kým v roku 2009 platila veta Mariana Kollára, že lekári budú solidárni a nebudú požadovať zvýšenie platov, tak v tomto roku zrazu veta o solidarite neplatila," uviedla. Rovnako poukázala na slová predstaviteľov LOZ, že 22 rokov sa so slovenským zdravotníctvom nič nerobilo. "Keď príde vláda, ktorá s tým niečo robiť chce, tak je okamžitý odpor voči akýmkoľvek systémovým zmenám," dodala.

Odmietla tiež, aby sa zvýšenie platov lekárov vykrylo zvýšením odvodov od občanov na zdravotné poistenie. "To v žiadnom prípade," podčiarkla. Ako podotkla, tieto financie sa musia nájsť vo vnútri zdravotníctva, z tohto dôvodu sú nevyhnutné reformy. "Transformácia sa stotožnila so strašiakom privatizácie a úplne sa nechal bokom hlavný problém racionalizácie a efektívneho využívania finančných zdrojov v zdravotníckych zariadeniach," uzavrela Radičová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: