Za neplnenie povinnosti v krízovej situácii by mal hroziť päťročný trest

Porušenie pracovných povinností za krízovej situácie by sa malo trestať prísnejšie, a to vo výnimočnom prípade až päťročným odňatím slobody. Predpokladá to návrh novely Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý dnes schválil vládny kabinet.

Navrhovaná novela upravuje trest pre osobu, ktorá "za krízovej situácie odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva". Právna norma pre takéto prípady stanovuje trest odňatia slobody do dvoch rokov. V prípade, že osoba spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, posúva sa trestná sadzba na hranicu od dvoch do piatich rokov.

Vláda sa rozhodla siahnuť po podobnom kroku po skúsenostiach z 28. novembra, kedy si masové výpovede lekárov vyžiadali, aby vyhlásila núdzový stav. "Pre naplnenie účelu právnej úpravy ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je potrebné, aby existovali zákonné mechanizmy pre vynútenie splnenia povinností... Nakoľko je v súčasnom právnom poriadku SR trestná zodpovednosť za neplnenie takto uložených povinností nejasná, je potrebné jej exaktné vyjadrenie v Trestnom zákone," konštatuje dôvodová správa.

Premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS) prípravu prísnejších pravidiel pre podobnú situáciu avizovala už na predchádzajúcom rokovaní vlády v stredu (14.12.). "Je nutné mať jasnú dikciu pre prípad ohrozenia," uviedla vtedy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: