Nový spôsob odmeňovania nemocníc sa bude realizovať podľa nemeckého modelu

Nový spôsob odmeňovania nemocníc by sa na Slovensku mal realizovať podľa nemeckého modelu. S jeho vývojom nám má pomôcť nemecký Inštitút pre platobný systém v nemocniciach (InEK), s ktorým Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) 13. decembra uzatvoril zmluvu o spolupráci. Po podpise zmluvy na tri roky sa začali práce na slovenskej verzii tzv. DRG systému, najmä na klasifikácii diagnóz a zdravotných výkonov. Prvá slovenská verzia má byť k dispozícii do konca júna 2012.

Koľko bude vývoj zavedenia platby za diagnózu, ktorá má byť najväčšou zmenou vo financovaní nemocníc za posledných 20 rokov, do praxe stáť, úrad prezradiť nechce. Dôvodom má byť obchodné tajomstvo na cenu za vývoj, ktoré mala podľa šéfa úradu Jána Gajdoša presadiť nemecká strana. To sa má týkať aj prílohy zmluvy s know-how, podpornými službami a poradenstvom pri implementácii. Rešpektovanie tejto požiadavky má byť viazané prísnou sankciou a dôveryhodnosťou partnerstva.

Od DRG systému sa očakáva, že umožní meranie produkcie nemocnice, čo by sa využilo ako základ pre úhradu zdravotnej starostlivosti. Priniesť tiež má spravodlivé a transparentné odmeňovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ako aj definovanie pravidiel v diagnostickom a terapeutickom procese. Okrem toho má tiež umožniť porovnávanie nemocníc a oddelení, a to nielen v rámci Slovenska, ale aj s ostatnými krajinami.

Tzv. platbu za diagnózu, presnejšie platbu za skupiny diagnóz, nemá v Európskej únii v ústavnej zdravotnej starostlivosti zavedenú iba Slovensko. Tzv. DRG systém, ktorý má priniesť spravodlivejšie odmeňovanie nemocníc, by sa mal na Slovensku uviesť do praxe v roku 2013. Dnes je systém úhrad v nemocniciach postavený na platbe za ukončenú hospitalizáciu, ktorú si zdravotná poisťovňa dohodne s nemocnicou na danom oddelení a ktorá nezohľadňuje medicínsku a ekonomickú náročnosť. Po novom sa dá zjednodušene povedať, že pôjde o platbu za diagnózu.

DRG je klasifikačný systém, ktorý umožní zatriediť prípady hospitalizácií podľa diagnóz a vykonaných diagnostických a liečebných procedúr do skupín, ktoré majú podobný medicínsky priebeh a podobné náklady. Do úvahy sa budú brať aj ďalšie údaje, ako napríklad vedľajšie diagnózy, komplikácie, dĺžka hospitalizácie, vek či pohlavie pacienta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: