Zuby múdrosti

Zuby múdrosti
Zdroj: bigstockphoto.com

Každý z nás asi vie čo sú osmičky, inak povedané „zuby múdrosti“, či už z vlastných skúsenosti alebo zo skúsenosti známych. Prerezanie tretích molarov je často spájané s nepríjemnými spomienkami alebo s hrôzostrašnými predstavami. Bolesti, opuchy, problémy s prehĺtaním, často sa končiace „sekaním do kosti“, hodinami strávenými v kresle stomatológa alebo stomatochirurga, komplikáciami a niekedy aj hospitalizáciou v nemocnici. Čo je pravda? Aká je realita? O téme „zubov múdrosti“ sa stále diskutuje a v tomto smere prevláda viac odborných názorov.

Trochu anatómie

Vývoj skloviny tretích molarov začína medzi 7. a 9. rokom života jedinca, prerezávajú sa najčastejšie okolo 17. až 25. roku života. Poznáme prípady, keď nie sú osmičky vôbec založené, alebo, naopak, keď majú pacienti nadpočetné stoličky, tzv. „devíny“. Anatómia počtu, tvaru koreňov a ich zakrivenia, ako aj samotného uloženia týchto zubov je veľmi variabilná. Čo sa týka uloženia zubu v kosti, môžeme hovoriť o zuboch čiastočne prerezaných (semiretinovaných) do dutiny ústnej, najčastejšie jedným hrbolčekom, alebo o neprerezaných (retinovaných), ktoré sú celé uložené v kosti alebo pod sliznicou. Na zistenie počtu a polohy osmičiek je najvhodnejší röntgenový snímok ortopantomogram (OPG), ktorý môže byť doplnený intraorálnou snímkou, na ktorej sa presnejšie zobrazí počet a tvar koreňov. Dokonca existuje možnosť využitia CT vyšetrenia a následne 3D rekonštrukcie.

Sťažené prerezávanie osmičiek sa odborne nazýva dentitio difficilis. Poznáme akútnu a chronickú formu. Prejavuje sa pocitom tlaku v mieste uloženia zubu, opakovanými zápalmi sliznice okolo a nad neprerezanými zubami, problémami s prehĺtaním, sťaženým otváraním úst až ich úplným zatvorením (kontraktúra), opuchom lymfatických uzlín, bolesťami a opuchom príslušnej polovice tváre a krku. Pridružia sa celkové príznaky – zvýšená teplota (viac ako 37, 5 C), malátnosť. Neliečenie takéhoto stavu môže prejsť v okoločeľustný zápal, čo je život ohrozujúci stav.

Problémy, ktoré „zuby múdrosti“ spôsobujú, si nie vždy vyžadujú ich vytrhnutie (extrakciu, extirpáciu). Neurčité a slabé bolesti pri čiastočne prerezaných osmičkách niekedy vyrieši zvýšená hygiena okolitej sliznice v kombinácií s lokálnym ošetrením v ambulancii stomatológa. Pri zhoršení stavu a vyššie popísaných príznakoch sa odporúča nasadiť antibiotiká. Ďalšou možnosťou liečby je dekapsulácia – odstránenie sliznice v celom rozsahu nad korunkou neprerezaného alebo čiastočne prerezaného zubu, a to najmä vtedy, keď sa do budúcna počíta s možnosťou jeho prerezania a plného funkčného zaradenia v dutine ústnej, v opačnom prípade nasleduje extrakcia . Dekapuslácia sa neodporúča v akútnom štádiu sťaženého prerezávania.

Kedy osmičky extrahovať?

Pre osmičky platia všeobecné indikácie extrakcie zubov – hlboký kaz, otvorený nerv zuba (tzv. mŕtve zuby) a nemožnosť konzervačného ošetrenia (zlomeniny korunky a koreňa). Rovnako platia aj špeciálne indikácie: uloženie mimo zubného oblúka a sťažená hygiena, opakované zápaly sliznice (napr. perikoronitída) a chronická traumatizácia (zahryzovanie si do líca), kontaktný zubný kaz na sedmičkách (miesto, kde osmička nalieha na susedný zub), polmesiačikovité prejasnenie v oblasti za korunkou osmičky na RTG OPG, folikulárna cysta (patologická dutina, ktorá vzniká zo zárodkového vaku zuba), z ortodontických dôvodov (stesnenie zubov, pred nasadením fixných aparátov), u starších pacientov pred zhotovením totálnych náhrad, pri neuralgiformných bolestiach v oblasti sánky nejasného pôvodu, pri zlomeninách sánky, keď je zub uložený v lomnej čiare, u onkologických pacientov pred rádioterapiou.

Pred extrakciou je dôležité zhodnotiť celkový zdravotný stav pacienta, závažnosť dôvodov a výhody extrakcie. Kontraindikácie sú väčšinou relatívne. Pacient by nemal byť chorý (chrípka, nádcha, zápaly hrdla, herpetické lézie v oblasti tvare a sliznice úst). Špeciálny postup sa zvolí napríklad u diabetikov, prípravu hematológom alebo kardiológom potrebujú pacienti s antikoaguláčnou liečbou („riedenie krvi“)! U žien pri menštruácii hrozí zvýšené krvácanie počas a po zákroku a sťažený priebeh hojenia. Treba brať do úvahy aj riziko podania lokálnych anestetík (alergia na určité druhy anestetík, srdcové ochorenia, astma a iné ochorenia). Zákrok je vždy najlepšie naplánovať!

Komplikácie po zákroku

Bohužiaľ, súčasťou každého zákroku v medicíne sú riziká a možné komplikácie, ktoré nie sú vždy zapríčinené nesprávnym postupom lekárov! Jednoducho, niekedy je to dané anatómiou, fyziológiou a patologickými stavmi. Informovaný pacient by mal o nich vedieť, aspoň o najčastejšie sa vyskytujúcich. Komplikácie môžu nastať ešte pred samotnou extrakciou: už spomínané kolapsové stavy, toxické a alergické reakcie pri podaní anestetík, počas a po zákroku. Niektoré z ďalej popísaných komplikácii sa môžu vyskytnúť aj pri extrakcií iných zubov ako len osmičiek.

Komplikácie sú odlišné v čeľusti a v sánke. Najčastejšie môže dôjsť k poškodeniu okolitej sliznice a ďasna, zalomeniu koreňa, krvácaniu. V hornej čeľusti sa napríklad časť koreňa alebo aj celý zub môžu zatlačiť do prínosovej dutiny čeľustnej, po extrakcii môže vzniknúť oroantrálna komunikácia (pri upchatí nosu a fúknutiu do nosa dochádza k unikaniu vzduchu cez extrakčnú ranu do úst), k odlomeniu časti alveolárneho výbežku. V dolnom zuboradí môže nastať poškodenie väčších ciev a jazykového či sánkového nervu, zlomenie sánky. Problémy, ktoré sa občas objavia po zákroku zahŕňajú krvácanie, silné bolesti, opuch v oblasti tváre, sťažené otváranie úst, prechodné alebo aj trvalé porušenie inervácie („mravčenie“ okraja jazyka alebo dolnej pery), okoločeľustné zápaly.

ATB áno alebo nie?

Názory odborníkov na používanie antibiotík (ATB) sa líšia. Profylaktické podávanie spôsobom „keby náhodou“ nie je určite vhodné. Pri predpoklade dlhšie trvajúcich zákrokov a komplikácií pre zlé uloženie a tvar koreňov osmičiek, pri veľkom opuchu už počas samotného zákroku, pri rozsiahlych ranách, pri oroantralných komunikáciách, v prípadoch keď pacient udáva ťažkosti už pred zákrokom, sú ATB na mieste.

Najvhodnejšou skupinou sú linkozamidy (dobrý prienik do kosti), pokiaľ pacient neudáva alergiu na daný liek. Vždy treba doužívať celé balenie ATB, podľa odporúčania lekára. Pri tráviacich ťažkostiach sa môžu podávať probiotiká a prípadne vitamíny skupiny B. Keď existuje podozrenie na alergickú reakciu (vyrážky, svrbenie, dýchacie ťažkosti, opuchy v oblasti tváre) treba užívanie ihneď prerušiť a navštíviť lekára.

„Zubov múdrosti“ sa netreba báť! Pri dobrej hygiene dutiny ústnej, kvalitne odvedenej práci a pri dodržaní rád ošetrujúceho lekára, sa riziko komplikácií a dĺžka hojenia znižujú na minimum.

Odporúčania a rady pre pacientov

 • keď plánujeme extrakcie „zubov múdrosti“ mali by sme vždy počítať s práceneschopnosťou (PN) alebo aspoň s telesným šetrením po zákroku v priebehu niekoľkých dní
 • pacient by nemal byť nalačno, zvyšuje to riziko kolapsových stavov
 • nedoručuje sa vyberať obidve dolné osmičky naraz. Tesne po extrakcii sa ponecháva tampón v ústach aspoň 15 minúť (pokiaľ ho máte), následne sa zahodí
 • piť sa má v malých množstvách a hlavne tesne po zákroku a ani neskôr nevyplachovať ústa  (môže dôjsť k vyplaveniu krvnej zrazeniny a k zhoršenému hojeniu rany)!
 • cca 2 hodinky po zákroku nejesť. Strava by mala byť jemnejšia a vlažná, v deň extrakcie nie je vhodné konzumovať mliečne výrobky (jogurt, acidofilné mlieko a iné)
 • treba dodržiavať bežnú hygienu dutiny ústnej, pretože zmnožený zubný povlak s baktériami zvyšuje riziko zápalu (v deň extrakcie bez zubnej pasty, aby sa znížila potreba vyplachovať ústa)
 • u fajčiarov je vhodný zákaz fajčenia aspoň na šesť hodín a určite by prospelo i obmedzenie fajčenia na minimum
 • zákaz fyzickej aktivity na niekoľko dní (športovanie, ťažšie domáce práce atď.)
 • pri dlhšie trvajúcich výkonoch sa odporúčajú studené obklady na tvár (pozor na omrzliny a zápaly hrdla!)
 • v prípade bolestí netreba zabúdať na analgetiká v odporúčaných dávkach! Platí všeobecné pravidlo, že stav sa môže mierne zhoršovať do tretieho dňa po zákroku a telesná teplota (odmeraná teplomerom v podpazuší ) by nemala byť vyššia ako 37,5 C, na mieste je mierny mäkký opuch, ktorý je primeraný zákroku
 • keď nastane krvácanie po extrakcii, v žiadnom prípade nevyplachujeme dutinu ústnu, podľa možnosti zahryzneme prežehlenú (ale nie horúcu!) látkovú vreckovku, priložíme studený obklad
 • pokiaľ ležíme, snažíme sa mať hlavu vyššie ako celé telo. Pri silných bolestiach, neustupujúcom krvácaní z rany, telesnej teplote nad 38 °C, veľkom opuchu, alebo iných komplikáciách by mal pacient navštíviť lekára

Autor článku: MUDr. Taras Feltsan, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: