PMÚ nebude konať proti VšZP za údajné monopolné správanie

Protimonopolný úrad (PMÚ) nevidí dôvod na začatie konania voči štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Najväčšiu slovenskú poisťovňu Slovenská lekárska komora upodozrievala z monopolného správania, v auguste preto podala podnet na úrad. Lekárska komora si myslela, že poisťovňa si z pozície dominantného postavenia vynucuje neprimerané podmienky.

Úrad napriek tomu podľa svojej hovorkyne Aleny Sedlákovej preveruje dokumenty týkajúce sa uzatvárania zmlúv so zariadeniami spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Tie majú naznačovať možné zneužívanie dominantného postavenia formou vynucovania neprimeraných obchodných podmienok. Podľa PMÚ legislatíva určuje, čo musí obsahovať zmluva medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, teda nemocnicou či ambulanciou, ako aj konkrétne výkony, ktoré musí poisťovňa uhradiť. Ďalšie výkony majú závisieť na dohode. Zdravotníci dlhodobo kritizujú, že platby nemocniciam či ambulanciám zo strany poisťovní sú nedostatočné.

"VšZP zvolila systém maximálneho objemu výkonov odkladnej starostlivosti. Tým sa úrad už v minulosti zaoberal a zistil, že vyplýva z obmedzených finančných prostriedkov a nemá povahu zneužívania dominantného postavenia," uviedla pre TASR Sedláková. Poukázala, že v systéme zdravotného poistenia a v platbách poskytovateľom za výkony nedošlo k zmenám a úrad preto nevidí dôvod na začatie konania.

Časť podnetu, ktorá sa týkala povinnosti stanoviť indikátory kvality a zostaviť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, presunul PMÚ v októbri na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako pre TASR priblížila jeho hovorkyňa Radoslava Miklášová, poisťovňa má zverejnené kritériá, podľa ktorých uzatvára zmluvy s poskytovateľmi. Zmluvu môže uzatvoriť v tom prípade, ak poskytovateľ spĺňa kritériá aspoň na 90 percent.

"V rámci dohľadu úradu VšZP deklarovala, že všetci poskytovatelia ambulantnej starostlivosti spĺňajú hlavné zákonné kritériá na rovnakej úrovni," uviedla Miklášová. Poisťovňa už po podaní podnetu zo strany lekárskej komory deklarovala, že si plní všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a svoje záväzky uhrádza v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: