Počet ARO tento týždeň klesal

Počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) v porovnaní s minulým týždňom poklesol o 5,8 percenta. Úrad verejného zdravotníctva SR ich v 51. kalendárnom týždni evidoval 45.011. Najvyššia chorobnosť bola evidovaná v Bratislavskom kraji, pričom z hľadiska veku ARO najčastejšie postihlo deti do 5 rokov. Priebeh tohto ochorenia bol komplikovaný u 1080 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých prípadov ARO. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo tento týždeň hlásených 4811 ochorení. Ide o 10,7 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Aj v tejto oblasti bol počet evidovaných ochorení v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nižší, a to o necelých 7 percent.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: