Leptospiróza

Leptospiróza
Zdroj: bigstockphoto.com

Leptospiróza je zoonóza (choroba prenášaná zo zvieraťa na človeka) celosvetového významu. Ide o infekčné ochorenie spôsobené tenkými, vláknitými pohyblivými baktériami, špirálovitej štruktúry. Ochorenie je vyvolané niekoľkými druhmi leptospir, z ktorých niektoré sú prenosné aj na človeka. Jedným z typov leptospirózy je leptospiróza icterohaemoragie (hlavným rezervoárom sú potkany, psi, ošípané, líšky), ktorá napáda pečeň a u človeka spôsobuje Weilovu chorobu. Ďalším typom je leptospiróza canicola, ktorá postihuje obličky a je známa ako tzv. stuttgartská nákaza. Leptospiry sa môžu priamo šíriť medzi hostiteľmi telesným kontaktom, močom, pohryznutím. Nepriamy prenos zahrňujú kontaminované výkaly, potrava, podstielka. Infikovaná voda je najčastejším zdrojom nákazy.

Leptospirám vyhovujú vodné zásobárne so stojatou teplou vodou a alkalickým pH. Teploty 0 – 25°C udržujú mikroorganizmy pri živote. Mráz znižuje ich prežívanie.

Príznaky ochorenia

Po inkubačnej dobe, ktorá trvá zvyčajne 1 – 2 týždne, sa objavujú rozmanité príznaky od ľahkého, chrípku pripomínajúceho ochorenia, až po závažný klinický obraz zahrňujúci meningitídu (zápal mozgových blán), žltačku, zlyhanie obličiek, krvácavé prejavy a šok. Pre ochorenie je typické zápalové postihnutie ciev a najviac sú postihnuté obličky, pečeň, srdce a pľúca.

Formy leptospiróz a ich prenos

Rozlišujeme 2 formy leptospiróz:

  • ikterická forma (ikterus – žltačka), nazývaná Weilova choroba, je vzácnejšia, ale má ťažší priebeh. Okrem žltačky dochádza k zlyhaniu obličiek, k príznakom krvácania, niekedy k zápalu pľúc.
  • anikterická forma často prebehne len ako necharakteristické horúčkovité ochorenie, môže mať však aj vážnejší priebeh s obrazom meningitídy.

Prenos leptospiróz na človeka sa uskutočňuje najčastejšie povrchovou vodou, prípadne vlhkou pôdou, kontaminovaným močom infikovaných zvierat. Nákaza sa preto prenáša najmä pri kúpaní, pri práci v rybárstve, čistení kanálov, pri poľnohospodárskych prácach na močaristých poliach, lúkach alebo v oblastiach postihnutých povodňou. Zriedka sa prenáša i pitnou vodou alebo potravinami, ku ktorým mali prístup hlodavce. Výnimočne pozorujeme aj infekcie pri kuchynskej príprave obličiek alebo sťahovaní kože.

Vstupnou bránou infekcie sú najčastejšie miesta porušeného kožného krytu, odreniny a ranky, najmä na končatinách, ďalej sliznice, hlavne spojoviek, ústnej a nosovej dutiny.

Pre leptospirózy býva typický sezónny výskyt v letných a jesenných mesiacoch, pričom letné infekcie sú spravidla spojené s poľnými poľnohospodárskymi prácami, jesenné skôr s kontaktom s hlodavcami v poľnohospodárskych sídliskách.

Plechovky nebezpečnejšie ako toalety!

Vo viacerých prípadoch potvrdil rozbor plechoviek, že boli infikované potkaním močom, a teda leptospirou. Nápoje v plechovkách, a iné potraviny, sú skladované v skladoch, ktoré sú často zaplienené hlodavcami a následne sú dopravené k predajcom bez akéhokoľvek čistenia. Vždy, keď nakúpite plechovky, umyte pozorne vrchnú časť čistiacim prostriedkom a vodou predtým, ako ich dáte do chladničky! Podľa štúdie realizovanej organizáciou INEMTO (Španielsko) sú vrchné časti plechoviek viac infikovane ako verejné toalety!

Na vysoké riziko nákazy treba myslieť aj v oblastiach po povodniach, kde obnažení ľudia pracujú vo vode, bahne, ktoré môžu byť zamorené infikovaným močom potkanov. Ochorenie zanecháva trvalú imunitu, ktorá je však prísne špecifická. K prenosu nákazy dochádza aj pri práci na mokrých lúkach, či pri kúpaní sa v menších stojatých vodách a pitím vody zo studničiek znečistených močom infikovaných zvierat alebo priamo uhynutými zvieratami. Výskyt má u nás vyslovene sezónny charakter, ktorý súvisí s maximálnym namnožením hrabošov poľných a vznikom hromadnej nákazy medzi nimi.

Ochrana zdravia pred leptospirózou

V rámci individuálnej ochrany obmedzujeme priamy kontakt s hlodavcami a nimi kontaminovaným prostredím, a to gumenou obuvou, skorým ošetrením rán, ochranou potravín a zdrojov vody pred hlodavcami. Rovnako sú za rizikové považované aj všetky pracoviská chovu ošípaných a bitúnky ošípaných. Pri epidemickom výskyte je potrebné predísť ďalšiemu prenosu nákazy zákazom vstupu do zamorených oblastí, lúk, kúpalísk, prípadne nariadiť dezinfekciu kúpaliska, pracoviska, maštalí a podobne. Preventívne vakcíny pre ľudskú populáciu zatiaľ neexistujú, ale je možné očkovať domáce zvieratá.

Autor článku: MVDr. Anna Laciaková, PhD, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: