Ponechanie očkovania proti pneumokokom je podľa ÚVZ SR opodstatnené

Ponechanie očkovania proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam je z odborného hľadiska opodstatnené. Tvrdí to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v reakcii na nedávnu výzvu poslanca NR SR Petra Kalista (SaS), aby ministerstvo zdravotníctva (MZ) toto povinné očkovanie zrušilo. Rezort Ivana Uhliarika (KDH) na výzvu Kalista priamo nereagoval, TASR odkázal len na ÚVZ, ktorého odporúčaniami sa ministerstvo podľa jeho slov riadi.

Úrad vysvetlil, že invazívne pneumokokové ochorenia predstavujú najzávažnejšiu formu širokého spektra ochorení vyvolávaných pneumokokmi. "Nie zriedkavo vedú k ťažkým doživotným zdravotným postihnutiam až k smrti. Očkovanie proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam odporúča Svetová zdravotnícka organizácia a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb," argumentuje ÚVZ.

Kalist je však presvedčený, že toto očkovanie, ktoré stojí 10 miliónov eur ročne, nie je tak potrebné a je mnoho krajín, kde sa proti pneumokokom neočkuje. Poslanec podčiarkol, že povinné očkovanie proti pneumokokom, ktoré zaviedol v roku 2009 vtedajší minister zdravotníctva Richard Raši (Smer-SD), stojí viac ako polovicu celého rozpočtu na očkovanie. "V tomto finančnom marazme toto minimálne otázne očkovanie minister Uhliarik ponecháva. Je to biznis pre dve farmafirmy, ktoré dodávajú očkovaciu látku," vyhlásil Kalist.

Poslanec zároveň kritizoval novú vyhlášku MZ o očkovaní. "Namiesto toho, aby minister Uhliarik ušetril 10 miliónov eur a zrušil očkovanie proti pneumokokom, ponechal tam tento biznis Richarda Rašiho a zaviedol protiústavné veci, ktoré robia z lekárov udavačov a z rodičov detí kriminálnikov," upozornil Kalist. Podľa jeho slov vyhláška núti lekárov povinne hlásiť každé odmietnutie očkovania a každý regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný viesť evidenciu. "O nikom sa nesmie zhromažďovať tento typ údajov, je to vyslovene v ústave," zdôraznil poslanec.
Rezort zdravotníctva v reakcii na tvrdenia o protiústavnosti vyhlášky vysvetlil, že "lekár oznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva meno rodiča odmietajúceho očkovanie, konkrétne očkovanie a dôvody, pre ktoré rodič odmieta dať svoje dieťa zaočkovať. Regionálny ÚVZ pozýva rodiča na osobný pohovor, kde mu pracovníci odborov epidemiológie vysvetlia riziká ochorenia alebo ochorení, proti ktorým jeho dieťa nebude chránené. V prípade, že ani po pohovore nie je rodič ochotný dať svoje dieťa zaočkovať, nasleduje priestupkové konanie v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Podľa MZ údaje o odmietaní očkovania sa budú využívať pri odhaľovaní príčin nízkej zaočkovanosti, pri plánovaní stratégie Imunizačného programu Slovenskej republiky, komunikácie s rodičmi a pri plánovaní informačných kampaní zameraných na podporu zaočkovanosti.

Návrh vyhlášky MZ SR je podľa združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania protiústavný

Novelizácia vyhlášky rezortu zdravotníctva, ktorá má okrem iného zaviesť aj povinnosť hlásiť všetky prípady odmietnutia povinného očkovania, je nezlučiteľná s Ústavou SR, zákonom o ochrane osobných údajov a medzinárodným Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne. V písomnom vyhlásení pre médiá to dnes konštatovala predsedníčka občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania Iva Vranská Rojková.

Iniciatíva v súvislosti s uvedeným zámerom ministerstva podala hromadnú pripomienku, pod ktorú sa malo podľa Vranskej Rojkovej v priebehu štyroch dní podpísať viac ako 2000 občanov. "Rozpory ostali neodstránené... Preto sa dnes obraciame na ministra zdravotníctva (Ivana Uhliarika, KDH) listom a podnikáme ďalšie kroky na zabránenie prijatia novely vyhlášky s totalitnými prvkami," uviedla.

Výčitky voči tejto zmene, ktorá má nadobudnúť účinnosť už od 1. januára, vyslovil pred časom aj poslanec parlamentu Peter Kalist (SaS). Podľa jeho slov vyhláška núti lekárov povinne hlásiť každé odmietnutie očkovania a každý regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný viesť evidenciu. "O nikom sa nesmie zhromažďovať tento typ údajov, je to vyslovene v ústave," zdôraznil poslanec.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však takýto výklad odmieta. Lekár podľa neho oznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva meno rodiča odmietajúceho očkovanie, konkrétne očkovanie a dôvody, pre ktoré rodič odmieta dať svoje dieťa zaočkovať. Regionálny ÚVZ pozve rodiča na osobný pohovor, kde mu pracovníci odborov epidemiológie vysvetlia riziká ochorenia alebo ochorení, proti ktorým jeho dieťa nebude chránené. V prípade, že ani po pohovore nie je rodič ochotný dať svoje dieťa zaočkovať, má nasledovať priestupkové konanie v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Podľa rezortu zdravotníctva údaje o odmietaní očkovania sa budú využívať pri odhaľovaní príčin nízkej zaočkovanosti, pri plánovaní stratégie Imunizačného programu Slovenskej republiky, komunikácie s rodičmi a pri plánovaní informačných kampaní zameraných na podporu zaočkovanosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: