MZ SR: Rok 2011 bol pre slovenské zdravotníctvo rokom pozitívnych zmien

Končiaci sa rok 2011 bol podľa Ministerstva zdravotníctva SR pre slovenské zdravotníctvo rokom pozitívnych zmien. Medzi tie najzásadnejšie a najúspešnejšie majú patriť reforma liekovej politiky, oddlžovanie nemocníc, odpustenie ich dlhu z predchádzajúceho oddlžovania či stabilizácia štátnej a najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ministerstvo medzi pozitíva radí aj dohodu so zdravotnými sestrami na zákone o úprave ich platov, o ktorom ešte musí rozhodnúť parlament, racionalizáciu počtu lôžok a oddelení v nemocniciach či dosiahnutie úspory na projekte elektronizácie zdravotníctva vo výške 120 miliónov eur.

"Za negatívum považujeme pozastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Dokončiť nestihneme projekt DRG - platby za diagnózu a projekt eHealth. Rovnako tak nás mrzí, že nestihneme zaviesť pripoistenie," zhodnotila pre TASR hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová. Od posledného kroku, ktorý sa mal uviesť do praxe v roku 2013, napríklad rezort očakával pre zdravotníctvo 200 miliónov eur ročne.

O tom, na akú cestu sa vydá slovenské zdravotníctvo po budúcoročných parlamentných voľbách, bude už rozhodovať nová vláda. "Nevyhnutné je nastaviť fungovanie nemocníc tak, aby sa nezadlžovali. Bez hľadania vnútorných zdrojov, ktoré v nemocniciach sú, nemôže byť riešením iba samotné navyšovanie peňazí, ktoré sa v minulosti realizovalo – dôsledkom toho boli dlhy," poukázala Zollerová. Ministerstvo za súčasného vedenia preto pripravuje projekt centrálneho obstarávania nemocníc. Kombinácia efektívneho vnútorného hospodárenia spolu so zvýšením platieb od poisťovní a zavedením pripoistenia by podľa neho mala umožniť dosiahnuť vyrovnané hospodárenie nemocníc.

Za nevyhnutné ministerstvo považuje aj zavedenie platby za diagnózu, teda DRG systému, ktorého cieľom je zaviesť transparentnosť a spravodlivosť do odmeňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Systém pridelí každému prípadu na základe diagnózy, poskytnutých výkonov, veku, pohlavia respektíve ďalších pozorovateľných kritérií konkrétnu sumu. V praxi to znamená, že operácia slepého čreva bude stáť všade rovnako," vysvetlila. Legislatívne predpoklady na zavedenie DRG schválil parlament na jar tohto roka, realizovať sa má na základe nemeckého modelu. Tento systém platieb má na Slovensku fungovať od roku 2013.

Slovenské zdravotníctvo potrebuje aj fungujúce elektronické zdravotníctvo, projekt eHealth, pripomenula Zollerová. "Terajšie vedenie ministerstva postupne odstránilo neefektivitu v systéme, čím sa podarilo zlacnieť projekt eHealth o 120 miliónov eur oproti pôvodnému finančnému nastaveniu bývalou vládou na 250 miliónov eur. eHealth prispeje k zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti a úspore času a financií elimináciou zdvojených výkonov a preskripcií. Projekt by mal byť spustený v roku 2013," zhrnula.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: