Lyžiarske poranenia - prvá pomoc

Lyžiarske poranenia - prvá pomoc
Zdroj: bigstockphoto.com

Uvedomujeme si pri bezstarostnej jazde na lyžiach najčastejšie úrazy, ktoré so sebou tento obľúbený zimno-jarný šport prináša?

Medzi najčastejšie úrazy pri lyžovaní patria zlomeniny (uzatvorené a otvorené). Postihnutý je ohrozený vnútorným krvácaním (šokom) a pri otvorených zlomeninách vstupom infekcie.

Príznaky

 • bolesť v mieste poranenia
 • deformácie končatiny
 • zdurenie
 • opuch

Zásady prvej pomoci pri uzatvorenej zlomenine

Prvú pomoc poskytujeme na mieste, kde došlo k poraneniu. V prípade ohrozenia života premiestnime postihnutého do bezpečia. Ošetrujeme ležmo na chrbte, pri zlomeninách rebier a hornej končatiny v sede s oporou chrbta. Uzatvorené zlomeniny ošetrujeme cez odev, postihnutému zbytočne nespôsobujeme bolesť vyzliekaním. Zamedzíme pohybu zlomenej časti a zlomenú časť fixujeme. Postihnutého upozorníme, že v nemocnici je možnosť operačného riešenia, preto mu nedovolíme fajčiť, piť alebo jesť.

Zásady prvej pomoci pri otvorenej zlomenine

 • rýchlo zastaviť krvácanie
 • zabrániť infekcii rany
 • obmedziť pohyblivosť zranenej končatiny

Ihneď zaistíme prevoz do zdravotníckeho zariadenia a s postihnutým zbytočne nehýbeme, len v prípade ohrozenia života. Nad zraneným miestom odev roztrhneme, ranu dezinfikujeme a priložíme sterilnú gázu (najčistejšiu časť látky). Ak z rany vyčnieva kosť, tak z čistej látky alebo gázy vytvoríme venček a vyčnievajúcu kosť obložíme. Venček musí kosť prevyšovať. Podložené miesto prekryjeme a obviažeme obväzom, ošetrenú končatinu znehybníme rovnako ako pri uzatvorenej zlomenine.

Zlomeniny predlaktia

 • bolesť v mieste poranenia
 • zdurenie v mieste úrazu
 • deformácia postihnutej končatiny

Postihnutého ošetrujeme v sede. Skontrolujeme farbu kože na poranenej končatine.

Prvá pomoc bez pomôcok

Improvizujeme pomocou trojrohej šatky, urobíme záves hornej končatiny. Šatka je umiestnená od končekov prstov až po lakeť, sledujeme zafarbenie prstov.

Prvá pomoc s pomôckami

Dlahu si natvarujeme na zdravej končatine, vždy musíme fixovať cez dva kĺby. Natvarovanú dlahu prikladáme od končekov prstov cez lakeť až do polovice ramennej kosti. Končatinu dáme opatrne do pravého uhla a zafixujeme dvoma šatkami na predlaktí. Ďalšia fixácia šatkou bude v mieste ramennej kosti. Ošetrenú končatinu zavesíme. Ak sa jedná o otvorenú zlomeninu predlaktia, ošetrujeme nasledujúcim spôsobom. Nasadíme si rukavice (ak ich máme k dispozícii). Dezinfikujeme miesto poranenia a priložíme sterilnú kryciu gázu a obviažeme obväzom. Ak z rany vyčnieva kosť, kosť podložíme pomocou venčeku a až potom priložíme sterilnú kryciu gázu a obviažeme obväzom. Ďalej postupujeme podľa ošetrenia predlaktia bez pomôcok alebo s pomôckami.

Zlomeniny zápästia a kostí ruky

Improvizujeme dlahou a pri podozrení na zlomeninu zápästia prikladáme šatku alebo tzv. kramerovú dlahu.

 • neprirodzená pohyblivosť
 • hematóm
 • pri otvorenej zlomenine vyčnievajúci úlomok kosti
 • strata funkcie končatiny

 • anamnéza
 • zhodnotenie situácie
 • ošetrenie odrenín a rán (dezinfekcia, sterilné krytie, obväz)

Zlomeniny stehennej kost

 • náraz, pád na lyžiach

Príznaky

 • veľká bolestivosť v mieste poranenia
 • krvácanie
 • tachykardia
 • uhýbanie chodidla smerom von, neschopnosť narovnať sa
 • postihnutý môže upadnúť do šoku

Postihnutého ošetrujeme ležmo na chrbte a nikdy netransportujme sami!

Prvá pomoc bez pomôcok

Urobíme improvizovanú fixáciu (napr. s použitím vetvy). Fixáciu priložíme na vonkajšiu stranu postihnutej končatiny a fixujeme obe končatiny smerom k sebe pomocou trojrohovej šatky. Nezabudneme podložiť kĺby.

Prvá pomoc s pomôckami

Fixujeme pomocou kramerovej dlahy. (do tvaru „U“). Dlahy sú umiestnené od vnútornej strany stehna, cez vnútornú stranu kolena, členok, chodilo, vonkajší členok, vonkajšiu stranu kolena a siahajú nad pás až po axilu. Fixujeme pomocou trojrohovej šatky v miestach – hrudník, pas, stehno, holeň, členok. Ak sa jedná o otvorenú zlomeninu stehennej kosti postupujeme ako v prípade otvorenej zlomeniny.

Zlomeniny holennej kosti (píšťaly)

Príznaky

 • bolestivosť v mieste poranenia
 • tachykardia
 • holenná kosť je svojou prednou hranou veľmi blízko kože – možnosť otvorenej zlomeniny

Všeobecná prvá pomoc

Postupujeme ako napr. v prípade zlomeniny stehennej kosti.

Prvá pomoc bez pomôcok

Opatrne narovnáme končatinu, urobíme improvizovanú fixáciu a nezabudneme podložiť kĺby.

Prvá pomoc s pomôckami

Fixujeme pomocou kramerových dláh (do tvaru „L“). Dlahy sú umiestnené zospodu postihnutej končatiny a to od polovičky stehna až po chodidlo, dlaha končí zároveň s prstami. Dlahu fixujeme pomocu trojrohovej šatky v mieste stehna, holennej kosti a členku. Ak sa jedná o otvorenú zlomeninu holennej kosti dodržiavame postup ako pri ošetrovaní otvorenej zlomeniny.

Zlomenina členku

Príznaky

 • bolesť, krvný výron
 • zmenené postavenie kĺbu

Fixujeme elastickým ovínadlom alebo trojrohou šatkou.

Poranenie kĺbu

Dochádza pri ňom k poškodeniu väziva pútajúceho k sebe hlavicu kosti a kĺbovú jamku. Poranenie sprevádza bolestivosť, opuch a patologická hybnosť.

Distorzia – podvrtnutie kĺbu

Na poranenú končatinu priložíme studený obklad, fixujeme elastickým ovínadlom. Poranenú končatinu uložíme do zvýšenej polohy, vhodná je návšteva lekára.

Kontúzia – pomliaždenina kĺbu

 • krvný výron (hematóm)
 • bolesť a zlá pohyblivosť

Priložíme studený obklad, ošetríme odreniny (dezinfekcia, sterilné krytie), fixujeme elastickým ovínadlom, zabezpečíme eleváciu končatiny.

Luxácia – vykĺbenie kĺbu

Nikdy nemeníme polohu končatiny. Ak sa jedná o ramenný kĺb, končatinu zavesíme na trojrohovú šatku.

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: