Estetika - súčasť zubného ošetrenia

Estetika -  súčasť zubného ošetrenia
Zdroj: bigstockphoto.com

Takmer do každej zubnej ambulancii prichádzajú denne pacienti s prosbami pomôcť odstrániť pocit bolesti a utrpenia spôsobené najmä zubným kazom.  Áno, práve bolesť je najčastejšou príčinou návštevy  našej zubnej ambulancie. Avšak v dnešnej modernej a neustále napredujúcej dobe  sa čoraz častejšie dostáva do popredia pojem estetika, zohrávajúca  dôležitú úlohu aj v zubnej ambulancii. Preto dôležitou úlohou každého zubného lekára je nie len pomôcť pacientom zbaviť sa bolesti a zabezpečiť funkčnosť zuba, ale zároveň postarať sa aj o estetiku chrupu.

Medzi najčastejšie príčiny poškodenia chrupu patrí v prvom rade zubný kaz, ale aj úraz zubov či rôzne vývojové defekty  tvrdých zubných tkanív  ako sú amelogenesis  imperfecta, tetracyklínové zuby a pod.

Dosiahnutie najlepšej estetiky môžeme niekoľkými spôsobmi v závislosti od rozsahu deštrukcie zuba. V prípade poškodenia zuba malého a stredného rozsahu, sú  najčastejším spôsobom dosiahnutia dostatočnej estetiky výplne. V dnešnej dobe sa do popredia dostávajú najmä biele tzv. kompozitné výplne. Tieto výplne  sú často uprednostňované pred amalgámovými  a to najmä pre svoj prirodzený vzhľad dokonale imitujúci farbu vlastného zuba. A však aj v súčasnosti má veľa pacientov isté obavy a akúsi nedôveru voči týmto výplniam spôsobenú mylnými informáciami o ich životnosti a umiestňovaní v dutine ústnej. Pacienti sú často názoru, že kompozitné výplne nie sú dostatočne odolné voči záťaží pri žuvaní a že pod nimi častejšie dochádza k odumretiu zuba. Preto mi dovoľte aby som Vám priniesla správny pohľad na tento typ výplní.

Tak ako každý materiál tak aj tento má svoje výhody, ale aj nevýhody.

Najväčšou výhodou kompozitných výplní je už spomínaná estetika, preto patria tieto výplne medzi najčastejšie používané výplne na ošetrenie defektov v predných úsekoch chrupu. Vysokú estetiku dosahujeme na základe širokej škály odtieňov umožňujúcej prispôsobiť sa akejkoľvek farbe vlastných zubov.  Neustále zdokonaľovanie zloženia tohto materiálu nám dnes ponúka možnosť ošetrovať  defekty aj v postranných úsekoch, kde odolávajú aj silným žuvacím tlakom bez akýchkoľvek  problémov.

Ďalšou veľkou výhodou je aj konzistencia materiálu umožňujúca modeláciu výplne  a tým identicky prispôsobiť  výplň pôvodnému tvaru zuba. Biele výplne sú počas modelovania neustále vytvrdzované UV lampou, čím je pacientovi  umožnená konzumácia jedla bezprostredne po ošetrení.

Nevýhodou kompozitných výplní je dlhší čas potrebný na zhotovenie kvalitnej a esteticky vyhovujúcej výplne a tým aj čas strávený v zubnej ambulancii.  Ide o výplne, ktorých spracovanie je technicky náročnejšie, preto si vyžadujú väčšiu zručnosť lekára.  Nevýhodou, ktorú si do veľkej miery ovplyvňuje pacient sám je vzťah výplne k ústnej hygiene. Ani najkvalitnejší materiál a najdôkladnejšie spracovanie výplne, neochráni pacienta nedbajúceho o hygienu pred vznikom sekundárnych kazov.

Pri niektorých deštrukciách, kde došlo k strate tvrdých zubných tkanív vo väčšom rozsahu, nám už výplne nezabezpečujú dostatočnú funkčnosť. V takomto prípade funkčnosť a estetiku v našej ambulancii dosahujeme zubnými korunkami. Ide o posledný krok pri záchrane aj výrazne poškodených zubov zhotovujúce sa v zubnom laboratóriu. Dôležitú úlohu tu zohráva aj zubný lekár a jeho precíznosť pri brúsení a odtláčaní defektov . Hlavnými výhodami je záchrana aj veľmi deštruovaných zubov, vysoká estetika,  funkčnosť a  dlhodobá životnosť.

Nevýhodou je najmä dlhší čas potrebný na zhotovenie korunky medzi odtlačkom a definitívnym nasadením v dutine ústnej. Tak ako v prípade výplní, tak aj v tomto životnosť do veľkej miery ovplyvňuje ústna hygiena.

Ako vidno, či už pri menších alebo väčších deštrukciách zuba sme v našej ambulancii schopný zabezpečiť ako funkčnosť  tak aj estetiku chrupu. Preto nemajte obavy z bielych výplní, ktorých výhody prevažujú nad nevýhodami a neustále sa zdokonaľujú. Takisto  nezúfajte nad zubami, o ktorých si myslíte, že už svoju funkciu doslúžili, pretože zubné korunky sú  v niektorých prípadoch schopné predĺžiť ich životnosť a zabezpečiť  vysokú estetiku chrupu. Preto žiadajte od svojho zubného lekára, aby ste pri pohľade do zrkadla mali z Vašich zubov dobrý pocit nie len Vy, ale aj Vaše okolie.

Autor článku: MDDr. Daniela Brzulová, Dental Centrum Dobeš

Dátum zverejnenia: